Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockans mål för barns inflytande och delaktighet ht 2020 och vt 2021

Skapad 2020-06-04 20:32 i Lammets Förskola Fristående förskolor
Kort beskrivning av vårt mål.
Förskola
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen” (Skolverket, 2018 s.16).

Innehåll

 Barns inflytande och delaktighet

 

Avdelningens målAtt barn utvecklar sin förmåga till att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation liksom förståelsen för att vi alla har ett ansvar enskilt och i grupp.

Metod: Att deras tankar, känslor, åsikter och önskemål appliceras i verkligheten. Att vi skapar förståelse för barnen att vi alla har ett ansvar både enskilt och i grupp där vi ställs inför olika val i livet som kan göra skillnad.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: