Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockans mål för profil ht 2020 och vt 2021

Skapad 2020-06-04 20:37 i Lammets Förskola Fristående förskolor
Kort beskrivning av vårt mål.
Förskola
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” (Skolverket, 2018 s.12). På Lammets förskola som har en kristen profil värnar vi om att de konfessionella inslagen enligt Skollagen 1kap. 7§ bygger på frivilligt deltagande av barnen.

Innehåll

Profil

 

Avdelningens mål: Att värdegrundsfrågorna ska genomsyra verksamheten.

Metod: Där barnen får ta del av kristen litteratur, musik och bordsbön. En bön vid samling och en gång i veckan en bibelsamling då vi illustrerar, läser och berättar om händelser ur bibeln. Samtliga konfessionella inslag som dessa bygger på ett frivilligt deltagande av barnen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: