Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättsfallsanalys & rättsfilosofisk diskussion

Skapad 2020-06-05 01:12 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Juridik
Rättsfallsanalys av två brottmål samt rättsfilosofisk diskussion

Innehåll

Rättsfallsanalys av två rättsfall - samma brott - resonemang om lagstiftningens effekter och slutsatser av domsluten

Rättsfilosofisk diskussion - sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.

Matriser

Jur
Rättsfallsanalys & rättsfilosofisk diskussion

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Rättsfallsanalys
Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Rättsfilosofisk diskussion brottmål
Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt
Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt
Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt
Rättsfilosofisk diskussion brottmål
samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: