Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textil åk 4, Vessige

Skapad 2020-06-05 09:03 i Vessigebroskolan Falkenberg
Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.
Grundskola 3 Slöjd
.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi provar på att virka lm och fm.Vi arbetar med att hantera symaskinen och tillverkar ett örngott?V följer en enkel arbetsbeskrivning och muntliga instruktioner. Efter det en kasse eller blockhusruta om det hennes med. Vi lär oss också att använda olika redskap och verktyg.Sista gångerna lite nåltovningen.

Mål

Målet är att alla ska, med handledning, kunna: - trä symaskinen, över och undertråd - spola tråd - sy raksöm och sick-sack - arbeta efter enkla arbetsbeskrivningar, muntliga och /eller skriftliga och färdigställa sitt arbete - planera och ta ansvar för sitt arbete - kunna använda de vanligaste redskapen - få kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Att planera ett arbete
 • Att använda redskap
 • Att ta ansvar
 • Se olika konstruktioner, prova olika tekniker och material
 • Följa olika arbetsbeskrivningar

Undervisning och arbetsformer

 • Träna symaskinen på papper och tyg
 • Korta föreläsningar
 • Handledning
 • Mycket kommer att bli att se, göra och prova

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att: - planera, genomföra och ta ansvar för arbetet - hantera lämpliga verktyg - följa arbetsbeskrivningar och muntliga instruktioner

Vad ska bedömas?

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att titta på hur du arbetar på lektionerna.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömning i ämnet slöjd

Bedömningsaspekter

Idéutveckling
Elevens kreativitet.
Tar fram idéer med stöd av handledaren
Kommer med få egna idéer, kopierar ofta andras idéer.
Kommer med egna idéer, utvecklar tidigare idéer.
Kommer oftast med egna idéer och förslag. Vidreutvecklar och sätter personlig prägel på arbetet.
Planering
Förmåga att visa sina idéer genom skisser, ritningar, mallar, mönster.
Gör planeringen tillsammans med handledaren.
Kan med visst stöd färdigställa planeringar.
Visar på en god planering för vidare arbete.
Visar på en tydlig och väl genomtänkta planering.
Genomförande
Läsa och tyda arbetsunderlag samt instruktioner.
Behöver i hög grad stöd för att läsa, tyda och arbeta efter arbetsunderlag och instruktioner.
Klarar till viss del av att läsa, förstå och arbeta efter arbetsunderlag och instruktioner.
Klarar att läsa, tyda och arbeta efter arbetsunderlag och instruktioner.
Klarar på ett utmärkt sätt att läsa, förstå och arbeta efter arbetsunderlag och instruktioner.
Genomförande
Hantering av verktyg, tekniker och metoder.
Behöver i hög grad stöd för att välja och tillämpa verktyg och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Kan ibland välja och tillämpa verktyg och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Kan oftast välja och tillämpa verktyg och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Väljer och tillämpa verktyg och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomförande
Kreativitet och genomförande.
Behöver i hög grad stöd för att lösa problem och driva arbetet.
Löser med viss hjälp enklare problem och driver till viss del arbetet självständigt.
Löser ibland problem och driver arbetet självständigt.
Löser problem som uppstår och driver självständigt arbetet.
Värdering av arbetet
Förmågan att värdera och utvärdera sitt arbete. Dra slutsatser för fortsatt lärande
Dokumenterar tillsammans med undervisande lärare.
Dokumenterar till viss del sitt arbete.
Dokumenterar sitt arbete på ett tydligt sätt.
Dokumenterar sitt arbete på ett tydligt sätt, samt drar slutsatser och ser samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: