Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO

Skapad 2020-06-05 09:06 i Påarps skola Helsingborg
I SO ser vi på Lilla Aktuellt och diskuterar samhället och omvärlden. Vi har även Olweusråd, klassråd samt elevråd.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi har Olweusråd, klassråd samt elevråd.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

Du ska kunna samtala och diskutera om aktuella nyheter och uttrycka din åsikt.
Du ska veta skolans ordningsregler och följa dem.
Du ska känna till hur ett klassråd eller elevråd går till.

Undervisning

Varannan vecka har vi ett Olweusråd där vi utgår mycket kring skolans ordningsregler. Det handlar mycket om hur man är mot varandra. Vi har även elevråd på skolan som eleverna får delta i. I klassrummet har vi ofta klassråd där eleverna får vara med rösta fram saker. 

Bedömning - Vi kommer bedöma elevens förmåga att:

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:

ligt Delta i samtal och kunna muntligt och ibland skriftligt genom tankekarta återge delar av informationen.

Delta i samtal och argumentera på ett enkelt sätt.

Följa skolans ordningsregler. .

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Matris SO åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Lägsta godtagbara nivå för slutet av årskurs 3.
Olweusråd
 • SO   3
 • SO   3
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap.
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap. Du kan motivera dina åsikter.
Du kan prata om frågor som du känner till som handlar om livet.
Elevråd och klassråd
 • SO   3
Du vet att man kan ta gemensamma beslut i tex ett klassråd.
Du vet att det finns olika regler i samhället och du vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas. Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Lilla Aktuelt
 • SO   3
 • SO   3
Du kan ta del av enkel information i olika medier.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Du kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: