Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrift och Språkutveckling

Skapad 2020-06-05 10:29 i Trönningesbjärsvägens förskola Varberg
Förskola
Vi ser att barnen har ett intresse av bokstäver, att skriva och läsning.

Innehåll

Efter att ha kartlagt den lilla gruppen (bestående av 7 barn i ålder 4-5,5) så är bokstäver, att skriva och läsning ett gemensamt intresse.

För att kunna utmana alla barnen i deras kunskap kring bokstäver och att skriva så får vi tänka på att göra undervisningen intressant och utmanande för alla

Eftersom barnen ligger olika i sitt kunnande kring bokstäver och att skriva så lägger vi vikt på att dela med sig av sin kunskap genom att hjälpa och visa andra.

För att utveckla barnens intresse av läsning så får vi blanda vårt bokutval efter deras önskan, intresse och läsutveckling.

 

Arbetssätt/Undervisning. 

Vi kommer att prata om de olika bokstäverna i alfabetet, både gemener och versaler. Vi kommer tillsammans prata och diskutera hur bokstäverna ser ut och kan låta. Vi kommer att ha en ramsa kring varje bokstav. Vi kommer att använda en Bokstavstavla (whiteboardtavla). Vi kommer tillsammans att titta på hur man skriver sitt namn och för de som vill titta på hur andra ord kan skrivas. Vi kommer att ha planerade lässtunder och ge tid för spontana lässtunder. Vi kommer uppmuntra och ge tid för de barnen som vill läsa högt för andra

Varför just de här arbetssätten/undervisningen?

Vi ser ett blandat intresse av både gemener och versaler

Vi uppmärksammar barnens intresse av att höra/läsa rim och ramsor av olika slag

Vi ser att barnen har stort intresse av att skriva och forma bokstäver

Vi ser och hör ett intresse av att ljuda, läsa ord, meningar och lättare texter

Vi uppmärksammar barnens intresse av böcker och högläsning

Uppgifter

 • Vi bildar vårt namn och tittar efter andra ord

 • Bokstavstavlan

 • Från sagor till faktaböcker

 • Testuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: