Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning

Skapad 2020-06-05 12:18 i Håksbergs förskola Ludvika
Förskola
Vi arbetar med Hållbar utveckling där fokus ligger på nedskräpning, hur det påverkar djur och natur och hur man källsorterar. Vad händer med skräpet?

Innehåll

 

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

 


Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?
Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

När vi är ute brukar barnen springa efter sopbilen och titta nyfiket på vad som händer. Vid matbordet pratar barnen ofta om vad olika saker är gjorda av som tex mjölkförpackningen, besticken, tallrikarna etc. 

 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 


Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

 

Målkriterier:

-Barnen får en ökad förståelse för källsortering.

-Barnen får en ökad förståelse för nedskräpningens påverkan på djur och natur. 

-Öka barnens medvetenhet kring återbruk av olika material.

-Öka barnens medvetenhet kring hur man förhåller sig och behandlar materialet på förskolan.

 

Hur gör vi?

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?

Aktiviteter: 

-Plocka skräp i vår närmiljö.

-Panta flaskor och besöka återvinningsstation. 

-Söka information om vad som händer med skräpet

Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?

 Barnen får följa med till återvinningen och kasta skräp Vi frågar barnen om vad de tycker om att vi går till återvinningen. Titta på korta filmer som handlar om källsortering och återvinning därefter diskuterar vi med barnen.


Hur och vad dokumenterar vi i processen?

Utveckling och process dokumenterar vi i Barnets Lärlogg, veckobrev och dokumentationsvägg. Vi tar med oss ipad för att kunna ta bilder. Samt ta reda på information.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

 

 

 
  •  

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: