Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för åk 4 - Bråk, vikt och volym

Skapad 2020-06-05 18:09 i Parkskolan Norrtälje
Planering för kapitel 1, Matematikboken Alfa, arbetsområde Addition och subtraktion.
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att få lära dig hur man läser och skriver tal i bråkform samt repetera enheter för volym och vikt.

Innehåll

Bråk, volym och vikt

1. Bråk, volym och vikt

- tal i bråkform

- enheter för volym och vikt

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få arbeta med varierande uppgifter i matematikboken Alfa, både individuellt och i grupp. Du kommer att få delta i diskussioner och genomgångar. Utöver arbetet i boken kommer du även att få arbeta med andra uppgifter som berör arbetsområdet.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt arbete under lektionerna och på vilket sätt du deltar i diskussioner och genomgångar. Vid avslutat arbetsområdet får du göra en diagnos där du visar vad du lärt dig. Utifrån den får du sedan förstärka de områden du behöver.

6. Kunskapskrav

- Du skall kunna läsa och skriva tal i bråkform

- Du skall känna till olika enheter för volym och vikt

- Du skall kunna göra enhetsomvandlingar

- Du skall kunna räkna enkla uppgifter med volym

7. Matris

Se nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik för åk 4, arbetsområde Bråk, volym och vikt

Nivå 1
Nivå 2
Resonemang och kommunikation
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du har löst olika uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du löst olika uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Begrepp
Du visar att du har grundläggande kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Du visar att du har goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Metod
Du visar att du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du visar att du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Problemlösning
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett i huvudsak fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett relativt väl fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: