Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Comparison and contrast essay India vs Sweden

Skapad 2020-06-05 22:59 i Skogstorpsskolan Falkenberg
LPP - reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Indien är en av världens äldsta civilisationer. Där finns häpnadsväckande natur, vacker arkitektur, kultur och kaos . Du kommer att läsa om Indien så att du kan reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang.

Innehåll

Du utvecklar kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används. 

 

Du utvecklar en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. 

 

Du söker fakta på nätet om a) livsvillkor, b) samhällsfrågor och c) kulturella företeelser i olika sammanhang.  Sedan skriver du en diskussionen där du  jämför Indien och Sverige med varandra. Utgå från faktan och ge exempel.

 

Matriser

En
Eng - reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang.

Nivå E
Nivå C
Nivå A
LYSSNA OCH LÄSA
Välja och använda material
  • En  E 9
Jag kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Jag kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion
Jag kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
SKRIVA– INNEHÅLL
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang och situation.
  • En  E 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan jag formulera mig enkelt och begripligt.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan jag formulera mig relativt tydligt och relativt varierat.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan jag formulera mig relativt varierat och tydligt.
REFLEKTERA OCH JÄMFÖRA
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  • En  E 9
Jag reflekterar och jämför översiktligt livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i Indien med Sverige.
Jag reflekterar och jämför utförligt livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i Indien med Sverige
Jag reflekterar utförligt och nyanserat och jämför samhällsfrågor och kulturella företeelser i Indien med Sverige.
FLYT – Struktur
Struktur – jämförande text Inledning, avhandling och avslut. Huvudrubrik och underrubriker. Styckeindelning ett ämne ett stycke
Strukturen är enkel: Huvudrubrik och underrubriker. Inledning, avhandling och avslut. Det finns styckeindelning
Strukturen är relativt tydlig: Huvudrubrik och underrubriker som talar om vad texten handlar om. Inledning som är tydlig och avslut som sammanfattar. Styckeindelning är relevant.
Strukturen är tydlig: Passande huvudrubrik och underrubriker som talar om vad texten handlar om. Inledning som är tydlig och inbjudande och avslut som sammanfattar innehållet och avrundar. Styckeindelningen är relevant och effektiv.
FLYT –Meningsbyggnad/Textbindning
Sammanlänkande satser, meningar och stycken. Textbindning: t.ex. "but, Obecause, one thing that is, although, even though, later, furthermore".
Du formulerar dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt sammanhängande. Jag formulerar mig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig sammanhängande. Jag formulerar mig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
ORDKUNSKAP
Ord som passar ämnet och genren. Fasta uttryck Bindeord som signalerar likheter och skillnader.
Enkla passande ord. Använder några fasta uttryck ex. to feel good, many years ago, in the future. Har minst sex jämförelseord som används relativt korrekt.
Brett och relativt varierat ordförråd men också begränsningar. Varierad meningsbyggnad. Använder flera fasta uttryck ex. to feel good, many years ago, now in this time, in the future. Har minst sex jämförelseord som används korrekt.
Bred repertoar av ord och uttryck. Varierad meningsbyggnad. Använder flera fasta uttryck i rätt sammanhang ex. green fingers, don't worry be happy. Har minst sex jämförelseord som används varierat och korrekt.
SKRIVREGLER OCH GRAMMATISKA STRUKTURER
Tempus: think, thought, thought Kongruens: I have, he/she/it has Stavning och interpunktion
Delvis korrekta skrivregler och grammatiska strukturer.
Till större delen korrekta skrivregler och grammatiska strukturer.
Korrekta skrivregler och grammatiska strukturer.
REFLEKTERA
Jag diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
EGET ANSVAR
Följa instruktioner Jobba på lektionen Lämna in i tid
Du tar delvis eget ansvar för ditt arbete.
Du tar ansvar för ditt arbete.
Du har god framförhållning och tar stort ansvar för ditt arbete.
Kamratrespons
Du har gett några förslag på förbättringar.
Du har gett några förslag på förbättringar vad gäller struktur, språk, jämförelseord m.m.
Du gett förslag på förbättringar som bl.a. gäller struktur, språk, ordval, jämförelseord , textbindning, kongruens m.m.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: