Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden åk.5

Skapad 2020-06-06 08:31 i Parkskolan Kristianstad
Stormaktstiden
Grundskola 5 Historia
På 1600-talet blev Sverige en av Europas stormakter. Därför kallas den här tiden stormaktstiden i svensk historia. En stormakt är ett rikt och mäktigt land med en stark krigsmakt.

Innehåll

Arbetssätt

 • Korta genomgångar
 • Läsa i boken Historia Puls samt söka information på internet.
 • Se på filmer 
 • Diskussioner i grupper
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt

 

Konkretiserat mål

Du ska känna till:

 • Ordningsföljden i den historiska tidslinjen (forntid till stormaktstiden)
 • Viktiga förändringar och hur de påverkade män, kvinnors och barns liv under denna tid:
 • Hur kungarna blir enväldiga
 • Hur Sveriges makt först ökar men sedan minskas
 • De grymma häxjakterna
 • 30-åriga kriget (kamp mellan protestantiska och katolska länder i Europa)
 • Freden i Roskilde 1658 (bl a Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän blir svenskt)
 • Hur Sverige kunde bli en stormakt och resonera utifrån orsak och konsekvens
 • Vilka spår som finns kvar idag från denna historiska period
 • Ord och begrepp som finns på begreppslistan
 • Olika källor och kunna jämföra dem

 

Det här kommer vi att bedöma:

 • Din kunskap om den historiska tidslinjen

 • Din kunskap om förhållanden, skeenden och historiska personer

 • Din förmåga att underbygga resonemang om samhällsförändringar och levnadsförhållanden

 • Om du kan visa på spår av stormaktstiden idag i vårt samhälle

 • Hur du använder dig av olika begrepp som är kopplade till området

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Stormaktstiden åk.5

Förmåga ej godkänd.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Kunna placera ut rätt ordningsföljd på den historiska tidslinjen. (Forntiden, vikingatiden, medeltiden, vasatiden och stormaktstiden). Uppg.1 Du kan förknippa rätt begrepp med rätt händelse Uppg.2
 • Hi  A 6
-
Du har kunskaper om 6-7
Du har kunskaper om 8-10
Du har kunskaper om 11-12
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Kunna beskriva förändringar som skedde och hur de påverkade människorna
 • Hi  A 6
-
Du berättar enkelt.
Du berättar utvecklat.
Du berättar välutvecklat.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Kunna berätta om hur man kan se spår från stormaktstiden i dagens samhälle Uppg . 4
 • Hi  A 6
-
Du kan ge förslag på ett spår och beskriver enkelt
Du kan ge förslag på två spår och beskriver enkelt
Du kan ge förslag på två spår och beskriver utvecklat
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kunna hantera orden i begreppslistan och i vilket sammanhang man använder dessa. Uppg. 5
 • Hi  A 6
-
Du kan 3-4
Du kan 5-6
Du kan alla 7
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet
Kunna jämföra olika källor och resonera om dessa Uppg. 6
 • Hi  A 6
-
Du kan redogöra enkelt på någon fråga.
Du kan redogöra utvecklat på flera frågor.
Du kan redogöra välutvecklat på flera frågor.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du ska kunna resonera kring hur Sverige kunde bli en stormakt utifrån orsak och konsekvens. Uppg.7
 • Hi  A 6
-
Du resonerar enkelt.
Du resonerar utvecklat.
Du resonerar välutvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: