Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2020-06-06 16:17 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör oss människor på många olika sätt. Musik används i olika sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Musiken är också en viktig del i vår gemenskap! I vår tid möts även musik från olika kulturer och historiska perioder med andra konstformer och blir till nya uttryck. Tillsammans kommer vi att musicera på olika sätt men också fundera över vilka tankar och känslor som musiken ger oss!

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

sjunga olika sånger

använda rytminstrument

skapa egen musik

röra oss till musik

gestalta tankar och känslor då vi lyssnar på musik

lära oss att känna igen olika instrument och hur de låter

Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:

sjunga både nya och äldre sånger  från olika kulturella och historiska sammanhang. 

sjunga sånger som hör till olika traditioner och högtider

sjunga växelsång

sjunga kanon

använda olika rytminstrument

skapa musik digitalt samt skriva en egen text till en känd melodi

samtala om och på olika sätt gestalta tankar och känslor när du lyssnar på olika sorters musik

känna igen olika instrument och hur de ser ut och hur de låter

röra dig till musik


Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du deltar aktivt då vi musicerar och när vi resonerar kring musikens verktyg, sammanhang och funktioner.  Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva, rita/måla och spela in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: