Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Deckare - att planera från slutet 2020

Skapad 2020-06-07 10:58 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som sätter fokus på disposition och planering av texterna från slutet med hjälp av deckargenren.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska vi använda oss av den spännande deckargenren för att öva oss på att planera texter med slutet i fokus. Ni ska spinna en spindelväv av ledtrådar och göra vartenda ord, varenda ledtråd viktig!

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att sätta dispositionen och planeringen av texten i fokus; bland annat genom att ni "hittar" deckarhistorian i en bok som från början inte var skriven som en deckare och gör en deckardisposition som bygger på den. Också dialogen som verktyg för att driva texterna mot ett slutmål kommer att vara viktig, liksom att man använder sig av så kallat starka verb för att visa upp personer utan att beskriva dem för mycket.  

Arbetets innehåll

Området ska beröra deckargenren, genom att vi läser en bok som en deckare. Arbetsområdet kommer att innehålla kamratrespons fortlöpande. 

Arbetssätt och redovisningsform

Ni planerar er berättelse enskilt i ett delat dokument, en disposition. Eventuellt kan ni behöva två dispositioner, om ni väljer att inte använda den första, som bedöms. Därefter skriver ni era deckare enskilt och ger återkommande feedback till varandra. Slutligen lämnar ni in den färdiga planeringen och texten till mig. 

Visa din kunskap - Bedömning

För att texten ska hålla hög kvalitet är det viktig att ni arbetar från slutet och planerar texten mot avslutningen. De olika avdelningarna och ledtrådarna ska hänga ihop, liksom huvudpersonerna, brottet och upplösningen. Ni ska välja miljö med omsorg, liksom ert sätt att dela upp deckaren, och tänka på berättarperspektiv och vilken roll era dialoger spelar. En deckare ska inte innehålla lösa trådar. Ni ska inom området öva er på att skriva så att det inte blir övertydligt för era läsare hur ni menar. Tanken är att ni ska gå ifrån en beskrivande text med många adjektiv, och istället försöka visa upp händelser och personer med hjälp av dialog och så kallat starka verb som gör det roligare och mer utmanande att klura på era texter. 

Reflektion

 • Hur planerar du din text?
 • På vilket sätt håller du fokus på slutet genom texten?
 • Hur har du valt miljö, brott och huvudpersoner?
 • Vad kan du ta med dig om dispositionens vikt när du ska skriva andra typer av texter?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Deckare

Deckare - ett arbetsområde med disposition och respons i fokus; en utvecklingsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Disposition - planeringa av hur delarna hänger ihop
Din text innehåller en början, en berättelse i mitten och en avslutning.
Det är tydligt att ditt slut och din början hänger ihop, exempelvis genom att man befinner sig på samma tid eller plats.
Du har fokus på slutet i stora delar av texten vilket märks på att många olika ledtrådar leder fram mot textens upplösning.
Din text hänger ihop helt och hållet, och innehåller inga lösa trådar, utan istället en väv som sammantaget leder till ditt slut.
Val av miljö, brott och huvudpersoner
Texten innehåller miljöbeskrivning, ett brott, en förövare och någon typ av deckare.
Du har valt en miljö, ett brott och en förövare som passar ihop.
Du har valt en miljö, ett brott, en förövare och en deckare som passar väl ihop och bildar en helhet.
Du har valt en miljö, ett brott, en förövare och en deckare som passar väl ihop och bildar en helhet. De två "motståndarnas" personligheter passar ihop eller speglar varandra på ett genomtänkt sätt.
Språkbruk och språkdräkt
Ditt språkbruk är relativ korrekt, också när du anger repliker eller dialoger. Du beskriver personer och miljöer.
Ditt språkbruk är i huvudsak korrekt och du tar hjälp av lämpliga anföringsverb. Du har ansatser till gestaltningar.
Ditt språkbruk är korrekt och du använder dig av replikerna och hur de sägs för att förmedla ledtrådar och dina karaktärers personlighet. Din text innehåller gestaltningar.
Ditt språkbruk är korrekt och du använder dig på ett gott och trovärdigt sätt av replikerna och hur de sägs för att förmedla ledtrådar och dina karaktärers personlighet. Din text innehåller väl valda gestaltningar.
Respons - och användning av den
Du ger respons till din kamrat och bearbetar din text något med hjälp av den respons du får.
Du ger respons till din kamrat om olika aspekter och väljer hur du vill bearbeta din text med hjälp av den respons du får.
Du ger återkommande respons till din kamrat om valda aspekter och väljer hur du vill bearbeta din text med hjälp av den respons du får och den förståelse den ger dig för din egen text och hur den uppfattas.
Du ger återkommande välformulerad och konstruktiv respons till din kamrat om valda aspekter och väljer hur du vill bearbeta din text med hjälp av den respons du får och den förståelse den ger dig för din egen text och hur du vill att den ska uppfattas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: