Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TV shows/films

Skapad 2020-06-07 14:32 i Stenungskolan Stenungsund
Grundskola 7 – 9 Engelska
What is you favourite TV show? What type of films do you like watching?

Innehåll

Syftet med arbetet är att du som elev skall

 

 • ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga genom att förstå talad och skriven engelska samt kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syfte och mottagare
 • i möte med talat språk och texter ges möjlighet att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen
 • utveckla kunskaper och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser inom områden och i sammanhang där engelska används
 • utveckla kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.

 

Förmågor som du får möjlighet att utveckla under arbetsområdet är att

 • formulera dig i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd samt
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang /…/ där engelskan används.

 

Under detta arbetsområde ska vi:

 • Lära oss orden om TV/filmer
 • Se och prata om olika tv program
 • läsa olika texter
 • jobba med grammatik
 • göra en presentation

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Textmaterial, glosor och grammatik
 • Filmer 
 • Diskussioner i grupp och helklass
 • Egna uppgifter – både skriftliga och muntliga

 

Så här kommer du att bedömas (formativt)

 • Aktivt lyssnar/deltar i gemensamma diskussioner så mycket som möjligt på målspråket och antecknar vid behov.
 • Din vilja att använda målspråket som ett arbetsverktyg och din förmåga att ta till dig innehållet. 
 • Att du aktivt bidrar till arbetsro.
 • Enskilt deltagande och inlämnade av utförda arbetsuppgifter.

 

Så här kommer du att bedömas (summativ)

 • Ni kommer att göra en muntligt presentation.
 • Ni kommer att ha ett skriftligt uppgift/prov
 • Ni kommer att ha ett läsförståelseprov

 

 

Matriser

En
TV shows

Rubrik 1

På väg
Nivå 1
På väg till nästa nivå
Nivå 2
På väg till nästa nivå
Nivå 3
Muntligt
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Läsa
Eleven har svårigheter att förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven behöver repetera glosor och fraser i syfte att få ett större ordförråd.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven behöver repetera glosor och fraser i syfte att få ett större ordförrå
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekan
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängand
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: