Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Årskurs 4-6

Skapad 2020-06-07 15:25 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Syfte (Lgr 11) Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleven få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom livet.

Innehåll


 


Bedömning

 

- Förmågan att lyssna samt genomföra instruktioner som ges.

- Förmågan att samarbeta med klasskamrater i lekar och spel.

- Förmågan att visa hänsyn i lekar och spel.

- Förmågan att röra sig till musik och i dans.

- Förmågan att utföra  motoriska grundformer i olika miljöer och med olika redskap

- Förmågan att samtala om sina upplevelser av fysisk aktivitet.

- Förmågan att förstå varför man ska röra på sig och leva hälsosamt.

-Förmågan att simma i mag och ryggläge

-Förmågan att förstå kartors uppbyggnad funktion och symboler.

 

 

Uppgifter

 • Idrott och hälsa Årskurs 4-6

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrotts och Hälsa Årskurs 4-6

. E
C
A
Sammarbetesförmåga Hänsyn och respekt mot klasskamraterna
Eleven deltar i gruppen. Eleven ser till viss del till de andra deltagarnas behov och visar viss hjälpsamhet.
Eleven deltar aktivt i gruppen och kan diskutera olika lösningar tillsammans med de andra i gruppen. Eleven försöker bidra till att det är ett positivt klimat i gruppen genom att inte bara se till sitt eget bästa.
Eleven är aktiv och engagerad i gruppen och bidrar till att lyfta sina klasskamrater. Eleven bidrar till att det är ett positivt klimat i gruppen och ser till allas bästa.
Följa instruktioner och regler i lekar och spel
Eleven har grundläggande förmåga att ta emot instruktioner och följa regler i lekar och spel.
Eleven har god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler i lekar och spel.
Eleven har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler i lekar och spel.
Motorik - Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Eleven kan till viss del delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven behärskar relativt väl lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven behärskar väl lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Rörelse i dans och i takt till musik
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Utevistelser och friluftsliv
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö. Eleven har grundläggande kunskap om allemansrätten.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö. Eleven har god kunskap om allemansrätten.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö. Eleven har väldigt god kunskap om allemansrätten.
Orientera sig i närmiljön
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Rörelse i vatten
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Nödsituationer vid vatten
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap såsom ex livboj och förlängda armen
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap såsom ex livboj och förlängda armen
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap såsom ex livboj och förlängda armen
Samtala och resonera om livsstil
och fysiska aktiviteter
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då väl utvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar,spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar,spel och idrotter.
Du kan ge väl utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar,spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: