Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marknadsföring - syns man inte hörs man inte

Skapad 2020-06-07 19:13 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Företagsekonomi
Syns du inte, finns du inte. Det kvittar hur bra ditt företag, din produkt eller tjänst är. Om ingen känner till dig, vill ha eller hittar dina produkter eller tjänster, ja då är det heller inte någon som köper...

Innehåll

ENSKILD RAPPORT - Analys och diskussion av marknadsföringsmaterial utifrån AIDA

 

Välj ut 3 annonser eller reklamfilmer - gärna inom samma bransch.

Du analyserar annonsen/filmen enligt frågorna nedan samt jämför dem med varandra

  • Gör en analys av varje annons/film utifrån AIDA- modellen:
  • Vilken är målgruppen för annonsen? Motivera
  • Vilka  AIDAS steg anknyter annonsen till? Motivera
  • Övrig reflektion (allmänt utifrån AIDA samt affärsidé och tänkt målgrupp)
  •  Jämför annonserna/filmerna med varandra och dra slutsatser - Utifrån den valda företagsekonomiska modellen (AIDA) ska du jämföra annonserna, förklara likheter och skillnader.
  • Du ska även försöka dra en slutsats om annonserna samt modellens användbarhet. 

 

Tänk på att i din analysuppgift ha med aktuella företagsekonomiska begrepp

 

Du ska även referera och källhänvisa.

 

Matriser

För
Marknadsföring - syns man inte hörs man inte

E
D
kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
B
kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Begrepp
Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp
Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp
analys utifrån AIDA
Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder. Med hjälp av enkla modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Utvärdering av AIDA-modellens användbarhet
-
-
Eleven värderar med enkla omdömen modellernas användbarhet.
Eleven värderar med nyanserade omdömen modellernas användbarhet
Projektplanering
Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet. Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat. Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med enkla omdömen.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet. Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet efter samråd med handledare, inom givna tidsramar och med tillfredsställande resultat. Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med nyanserade omdömen.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet. Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet efter samråd med handledare, inom givna tidsramar och med gott resultat. Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: