Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 3

Skapad 2020-06-07 20:32 i Björkåsskolan Grundskolor
Träslöjd Vt-18 åk 3 Västerhaninge Montessoriskolan
Grundskola 3 Slöjd
Slöjdundervisningen i åk 3 bygger på att väcka elevernas nyfikenhet och lust. vi arbetar utifrån slöjdens arbetsprocess och de lär sig grunderna i slöjd på olika kreativa sätt. Eleverna kommer att få en noggrann introduktion i slöjdsalen angående ansvarstagande, arbetsmiljö och säkerhet. Eleverna kommer att få utveckla sin förmåga att skapa slöjdalster i olika hantverk och material utifrån olika inspirationskällor och tema.

Innehåll

Målet för åk 3 är att alla skall:
Bekanta sig med de vanligaste materialen och redskapen inom slöjden.
Prova på att slöjda med redskap , verktyg, materialen, tekniker och kunna tillverka enkla slöjdföremål träna motoriken genom att använda redskap och verktyg på rätt sätt. Kunna följa enkla instruktioner vara medvetna om säkerhetsfrågorna i slöjden.
Innehåll:
 • Vi tillverkar en hoppetossa  och lär oss klippa, väva, knyta och  sy för hand.                 
 • Vi våttovar med ull, vatten och såpa och lär oss vad ull är och skillnaden mellan ull och polyester.
 • Vi broderar en namnlapp till datorväskan.
 • Vi designar ett "monster" och syr det för hand i filttyg.
 • Vi använder kontursåg i träslöjd och tillverkar tex. en namnskylt, en symbol eller en smörkniv.
Arbetssätt:

 Vi börjar med att noggrant gå igenom vilka regler som gäller i slöjdsalen.

Hur man tar ansvar för sin arbetssituation och de material och verktyg man använder.

Vi har gemensamma genomgångar på nya arbetsmoment och repeterar ofta de vi har gått igenom.

Vi lär oss om material och verktyg, skillnaden mellan dem och hur man använder dem.

Vi skriver loggbok för att lära oss tänka efter VAD vi har gjort, HUR vi gjorde och Varför vi gjorde som vi gjorde.

Vi lär oss nya ord och begrepp som hör i hop med slöjd.

Bedömning:

Formativ bedömning kontinuerligt under hela läsåret.

- Hur du hanterar slöjdens verktyg och material.

- Det färdiga alstret samt arbetet som har lett fram till det.

- Din förmåga att berätta om ditt arbete. (muntligt och skriftligt i loggbok)

- Din förmåga att planera och ta ansvar för ditt arbete.

- Din förmåga att följa de instruktioner som ges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
slöjd åk 3 Lgr 11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett **enkelt sätt** formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg och redskap på ett säkert **fungerande sätt**.
IDÉUTVECKLING
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge **enkla** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: