Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikplanering Vallsta förskola

Skapad 2020-06-08 08:13 i Lissgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Här presenteras vi grunden till våran gemensamma pedagogiska planering kring matematik. En mer ingående planering kommer att ske avdelningsvis och anpassat efter ålder.

Innehåll

Nuläge

Matematik finns överallt runt omkring oss, färger och former, antal och siffror och därför vill vi ett lustfyllt sätt öka barnens förståelse för matematiken. 

Mål

Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Syfte

 

Forskning visar att många barn och ungdomar tycker att matematik är svårt. Genom att leka och utforska matematik redan som riktigt små, får barnen förhoppningsvis en bra grund att bygga vidare på.

Frågeställningar:

Var finns matematiken?

Hur synliggör vi matematiken?

Genomförande

Vi fortsätter att dela in barnen i mindre grupper och anpassar aktiviteterna avdelningsvis. Varje avdelning gör sin egen pedagogiska planering. 

Dokumentation under lärprocessen

Varje avdelning analyserar, reflekterar och utvärderar på planeringsdirektör och egna APT:n. 

Ansvar

All personal dokumenterar löpande i unikum. 

Uppföljning

Revideras våren 2021. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: