Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2020-06-08 08:23 i Norrsätraskolan Sandviken
Ett arbetsområde där eleven lär sig att skriva noveller.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska få skriva novell och lära dig olika berättarsätt, men också att beskriva olika miljöer.

Uppgifter

 • Skriva novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Skriva novell

>>
>>
>>
>>
Innehåll
Novellens handling / intrig är ett försök till att vara trovärdig och hållbar I texten finns miljö- och personbeskrivningar - men det saknas gestaltande beskrivningar. Texten försöker fånga novellens typiska drag genom något enstaka berättargrepp
Novellens handling / intrig är i huvudsak trovärdig och hållbar. I texten finns enkla gestaltande beskrivningar. Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp
Novellens handling / intrig är relativt trovärdig och hållbar. I texten finns passande gestaltande beskrivningar. Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp
Novellens handling / intrig är trovärdig och hållbar. I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar. Texten fångar väl novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp
Struktur
Dramaturgin är enkel, men skeendet går inte till viss del att följa Texten är i vissa delar sammanhängande och begriplig - men har i övrigt en väldigt lös struktur. Textbindningen är enkel och fungerar till viss del.
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Dramaturgin är relativt passande, t.ex genom att vara komplex. Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar Textbindningen är utvecklad
Dramaturgin är passande genom att vara komplex Texten är sammanhängande och välstrukturerad Textbindningen är välutvecklad
Språk, stil. skrivregler
Ordvalet är lämpligt. Menings- byggnaden fungerar till viss del Eleven följer till viss del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är lämpligt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet.. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet. Menings- byggnaden är varierad och väl fungerande Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Texten är ett försök till en novell. Textens innehåll och form är i vissa delar anpassande till syfte, mottagare och kommunikationssituation - men som helhet behöver den bearbetas
Texten är ett försök till en novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar relativt väl som en novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar väl som en novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: