Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-06-08 09:46 i Nyhemsgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Små barns matematik i förskolan.

Innehåll

Nuläge

Vi arbetar med att barnen ska känna sig trygga på förskolan och anpassar verksamheten efter deras behov och intresse. 

Barnen på Nyhemsgården visar intresse för att räkna, vi arbetar med att räkna till tre. Barnen tycker även om att bygga med lego, magneterna och klossarna. Vi arbetar med vågen och samtalar runt matbordet, vem som sitter bredvid och mitt emot. Barnen har anammat lägesord och använder det i sin lek. Barnen visar intresse för bluebot. 

 

Mål

Vårat mål är

 • Barnen ska förstå talraden ett till tre
 • Utveckla deras bygg och konstruktionslek
 • Utveckla barnens förståelse för lägesord 
 • Ge barnen nya upplevelser och utmaningar i matematik genom digitalisering
 • Ge barnen tillfällen att utforska vikt och volym

 

Syfte

Att barnen ska få en ökad förståelse för koppling mellan talraden och siffrans form ett till tre. 

Att barnen ska se mönster i konstruktionen samt utveckla ett intresse för digitalisering. 

Genomförande

Göra beskrivningar och ritningar till byggkonstruktion.

Experimentera med mängd och volym, t.ex. med hjälp av NTA lådorna. 

Använda oss av bilder på siffrorna ett till tre, konkreta saker i olika storlekar samt antal. 

Arbeta med totteprojekt

Utmana och utveckla barnens användande av lärplattor i undervisningen. 

Detta avser alla barn på Nyhemsgården läsåret 2020-2021

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar kontinuerligt genom observationer och lärloggar. 

All personal ska dokumentera. 

Ansvar

All personal. 

Uppföljning

Vi gör en utvärdering vid terminsslut höst och vår. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: