Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Värdegrund 2020-06-08

Skapad 2020-06-08 10:29 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Mall - Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Kroppen/Värdegrund

Tidsperiod: Juni-Juli 2020

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stenen

Barnens ålder: 3-5

År och datum: 2020

Planeringen Upprättad av: Veronica, Malin, Anki

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Hur man är en bra kompis


Vilka målområden i läroplanen berörs?
-
• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Bygga upp självkänsla och att JAG är viktig utifrån barnkonventionen. Känna empati för sina kompisar. Förstå att vi alla är olika, JAG är bra som jag ärHur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-
Läsa kompisbok (Samarbeta) och göra lekarna.= Malin
Läsa Barnkonventionen = Anki

Aktiviteter för att bygga upp JAG ( Lera) = Veronica

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: