Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa

Skapad 2020-06-08 10:41 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med läsprojektet "Den magiska kepsen".

Innehåll

Arbetsområdets syfte och mål

Vi tränar förmågan att:

 • formulera oss och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Efter detta område ska du ha utvecklat din förmåga att:

 • läsa skönlitteratur med flyt
 • använda lässtrategier på ett fungerande sätt
 • visa läsförståelse
 • tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap ur boken
 • beskriva din upplevelse av läsningen
 • använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet i det du skriver

 

Undervisning

Det här ska vi göra:

 • läsa boken "Den magiska kepsen" av Petter Lidbeck
 • öva på lässtrategier genom t.ex. förutspå, arbeta med ord och begrepp, ställa frågor och sammanfatta
 • diskutera och arbeta med ord och begrepp samt bokens handling
 • arbeta med läsförståelseuppgifter och språkliga uppgifter

Arbetssätt

Du kommer:

 • lyssna på lärarledda genomgångar
 • läsa boken
 • delta i boksamtal
 • svara på läsförståelseuppgifter
 • arbeta med ordkunskap

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • läsa texten med flyt
 • förstå textens handling
 • använda lässtrategier för att få fram budskapet i texten
 • göra sammanfattningar av textens innehåll i rätt ordningsföljd
 • kunna kommentera och resonera kring viktiga delar i texten
 • använda ord och meningar i den text du skriver

 

Matriser

Sv SvA
Svenska - Läsa, åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
- läsa skönlitteratur med flyt
Du kan med stöd läsa skönlitteratur för barn och ungdomar.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket gott flyt.
Lässtrategier
- använda lässtrategier på ett fungerande sätt
Du kan med stöd använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
Du kan använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
- visa grundläggande läsförståelse
Du kan med stöd sammanfatta textens innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget och visar då läsförståelse.
Du kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av textens innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget och visar då grundläggande läsförståelse.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget och visar då god läsförståelse.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget och visar då mycket god läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
- tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap ur boken
Du kan med stöd samt utifrån egna erfarenheter, tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i texten.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten.
Beskriva
- beskriva din upplevelse av läsningen
Du kan med stöd beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: