Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbarhetsutveckling och lärmiljö ute.

Skapad 2020-06-08 11:00 i Kaprifolgatans förskola Helsingborg
En utemiljö som bidrar till lek och utveckling med hållbarhets tänk i fokus.
Förskola
En utemiljö som bidrar till lek och utveckling med hållbarhets tänk i fokus.

Innehåll

 

 

Planering – gruppnivå sommaren 2020

Bårslöv Gantofta förskoleområde läsåret 2019/20

Avdelning/Grupp: Kaprifolgatans förskola

Datum: 9/6 2020

 

 •  Ta tillvara på barnens intressen och erfarenheter

 

Polkagrisen: Under höst och vårterminen har vi jobbat mycket kring mönster, biologi med koppling till hållbart material. Under sommaren är tanken att vi ska vidare utveckla detta arbete men med mer fokus på lärmiljö ute. Så att lärmiljön ute blir en förlängning till det vi jobbat med inne med ett rikt och varierat material med fokus på undervisning inom matematiken, normer och värden och hållbarhets utveckling. 

Hallonbåten: Läsåret har varit inriktat på relationer med fokus på djur, natur och hållbar utveckling. Vi har strävat efter att utveckla barnens förståelse för hur deras olika val i vardagen påverkar djuren och naturen. Inom hållbar utveckling har vi fokuserat på lärandeobjektet sortering och då använt oss av sopsamlarmonsterna. Vi tänkte fortsätta med samma inriktning nu i sommar men vi utmanar oss vidare och tar oss ut i vår närmiljö. Vad finns där? På vilket sätt kan vi visa hänsyn i vår närmiljö? Vilka sopmonster kommer få spela huvudrollen i sommar och varför?

 

 •  Undervisning

Läroplansmål: Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

 • Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Förmågan att skapa samt att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild och form.
 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

 • Arbetslaget ska verkar för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse utveckling och lärande.

 

Målkriterier:

Vara delaktig i sortering av det material som ska slängas. 

Vidare utveckla sin förståelse för sortering/sopsamlarmonsterna.

Visa hänsyn och förståelse för naturen.

Visa och berätta i det man upplever under dagen. 

En planerad lärmiljö med rikt utbud av aktiviteter.

 

 

Förhållningsätt:

Läroplansmålen ska finnas med dig som pedagog under hela dagen och du och de du jobbar med ska ha fokus på dessa tre mål i såväl planerad som spontan undervisning. Vi har medvetet valt att inte utse någon särskild projektansvarig för de olika veckorna - ansvaret för att arbeta mot målen är allas, ingen kan säga att man inte ska, inte vill eller inte kan. Vi kan vara mer eller mindre duktiga på det eller mer eller mindre säkra i vår pedagogroll men alla ska. Vi behöver tänka på att inte avbryta varandra när en kollega är delaktig i barnens lek, aktivitet eller genomför en undervisningssituation. Leken eller aktiviteten är lika viktig som t.ex. en planerad undervisningssituation med några barn. Leksituationen kan vara minst lika planerad av din kollega eller så har kollegan fått tag på ett tillfälle som i sin tur är en undervisnings situation som i slutändan genererar ett högre resultat än den planerade aktiviteten. Var uppmärksam!

Demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Vi pedagoger behöver fokusera på barns lärandeidentitet genom att tänka kring det språkbruk vi använder oss utav. Lägga fokus på processen i stället för det färdiga resultatet. Ex från Ann Pihlgren (2020). Vi pedagoger ska ha en bekräftande inställning till barnen förmågor och uppmuntra dem vidare, exempelvis genom att tänka såhär:

" jag såg att du verkligen arbetade uthålligt"

"jag såg att du hade motgångar men att du försökte igen och igen"

"du jobbade verkligen länge och det blev också ett bra resultat"

"jag tyckte det var bra att du prövade olika strategier ända tills du hittade en som fungerade"

"vad lärde du dig av det som gick fel?"

"nu kan du det här- vad är nästa utmaning?"

 

Vi förhåller oss till:

 • FN:s Barnkonvention
 • Läroplanen för förskolan 2018
 • Det kompetenta barnet - Vi tror på deras förmåga och uppmuntrar dem!

 

 •  Lärmiljö

Polkagrisen: Tanken är att det ska synas i vår utemiljö, att vi finns och att barnen får en god och utvecklande undervisning genom att bygga upp stationer med varierat utbud. Även när dagen är slut finns spår av det barnen gjort under dagen.

Hallonbåten: Lärmiljö menas med den miljö och de sammanhang som man befinner sig i under sin dag på förskolan. Vi har som målsättning att kunna använda oss av vår närmiljö som en del av vår lärmiljö i sommar. Vi pedagoger behöver skapa förutsättningar för lärande och hur de hänger samman med vår fysiska, sociala och pedagogiska utbildning. Vi kan använda oss av tillgänglighetsmodellen nedan:

 

 •  Dokumentation

Det vi gör under dagen ska synas ute. Unikum uppdateras en till två gånger i veckan i form av vardagsglimtar vilket innebär bilder och en kortare text med ett par meningar som beskriver vad vi gjort. Detta för att vi pedagoger och vårdnadshavare ska kunna följa sommarens undervisning. 

 

 • Reflektion och analys

Frågorna nedan kommer finnas sammanställda på papper i sommarpärmen. De pedagoger som arbetar under veckorna ansvarar för att senast fredag fylla i pappret och svara kortfattat på frågorna. Det är viktigt att vi gör detta för att kunna lämna över projektet till kollegor som varit på semester så de enkelt kan följa upp och arbeta vidare med vårt sommarprojekt. Även ett underlag för att synliggöra för oss alla vad vi gjort, var vi är, vart vi ska, hur vi gör och hur det blev.

·       Var är vi?

·       Vart ska vi?

·       Hur gör vi?

·       Hur blev det?

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: