Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet och medier

Skapad 2020-06-08 11:03 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Religionskunskap
v. 3-7

Innehåll

VAD?

Samhällskunskap och religionskunskap

 • identitet, livsstil och normer
 • hur livsfrågor om identitet skildras i medier
 • hur olika typer av medier fungerar
 • medias uppgift i samhället

 

VARFÖR?

Du ska lära dig att…

 • beskriva hur människor framställs i medier utifrån kön (RE & SH)
 • beskriva samband mellan normer, skildringar i medier och människors vardag (SH) 
 • använda samhällsvetenskapliga begrepp om identitet, normer och medier (SH)
 • resonera om hur olika faktorer påverkar vår identitet (RE & SH)

  Kunskapskrav
 • Religion
  Eleven kan också föra enkla/utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt/för resonemanget framåt/för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

 • Samhällskunskap
  Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Eleven kan föra enkla/relativt väl utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

HUR?

 • De tre första förmågorna (under "Du ska lära dig att") bedömer jag utifrån en uppgift om genus, en uppgift om vilka bilder som får synas och mindre övningar som vi har under lektionerna
 • Förmåga tre och fyra (under "Du ska lära dig att") bedöms i en podcast om identitet som ni ska spela in

Övrigt arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Filmklipp
 • Diskussioner
 • Läsa i läroboken och artiklar
 • Lyssna på radioprogram

 

Veckoplanering
v. 3

Måndag

Onsdag

 

v. 4

Måndag - vikarie

Onsdag

 • Vattenhallen med Nermina

 

v. 5

Måndag - dubbellektion (SO på matte-lektionen pga Vattenhallen på onsdagslektionen)
Lektion 1

Onsdag

 

v. 6

Måndag

Onsdag

 • Gör klart sammanfattning: Vilka bilder får synas? 
 • Gå igenom uppgift om podcast
 • Lägg till appen audiorecorder i chromebooks
 • Begrepp - något oklart?

 

v. 7 - Vikarie

 • Förbered & spela in en podcast
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: