Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-06-08 11:20 i Bergagårdsskolan Öckerö
Vikingarna vilka var de? Hur levde de? Vart gick deras resor? Vad trodde de på?
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Vi ska lära oss om vikingatidens människor, hur de levde och var de bodde, vilka resor de gjorde och hur deras skepp såg ut. Vi ska lära oss om deras tro på asagudarna. Vi ska också lära oss om vilka olika källor som finns till den kunskap som vi har idag, till exempel, det som andra folk har skrivit, runskrift och arkeologiska utgrävningar.

Innehåll

Så här jobbar vi

Vi kommer att läsa olika texter, försöka förstå olika begrepp som hänger ihop med vikingatiden (till exempel vad husbonde, ätt och träl betyder), diskutera med varandra, titta på olika filmer, göra jämförelser om vilka likheter och skillnader vi kan se, studera olika bilder samt fundera över hur dessa kan ge oss information om tidsepoken, måla bilder, lyssna på berättelser och skriva med runskrift. 

Mål för vårt arbete

Det här ska du kunna efter vårt arbetsområde:

 • Berätta om hur kvinnor, män och barn levde och kunna jämföra med hur vi lever idag. Du ska kunna hitta likheter och skillnader.
 • Berätta om vilka resor som vikingarna gjorde samt varför de gjorde dessa resor.
 • Hur såg deras skepp ut och hur användes de.
 • Berätta något om vad denna tid har lämnat efter sig.
 • Berätta om vilken tro och vilka gudar de trodde på.
 • Berätta om hur kristendomen kom till Sverige.
 • Berätta om vilka historiska källor som berättar om vikingatiden.
 • Du ska också ha prövat på att skriva ett meddelande med runskrift

Bedömning

Jag bedömer ditt sätt:
att föra resonemang och göra jämförelser
att argumentera dina åsikter och föra en diskussion framåt
att söka information och använda den
att förklara betydelsen av olika begrepp 
att kunna dra slutsatser och sammanfatta den fakta du fått fram

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Bedömningsmatris - HISTORIA, Bergagårdsskolan åk 4

Förmågor

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Eleven har grundläggande kunskaper om forntiden, medeltiden och vasatiden. Hur människorna har levt, vad de har gjort, och viktiga personer från de olika tidsperioder. Eleven visar det genom att enkelt resonera, reflektera och argumentera vad som skiljer tidsperioderna åt och till viss del resonera över orsaker och konsekvenser till likheter och skillnader under dessa tidsperioder. Eleven visar och motiverar till viss del hur någon av tidsperioderna påverkar människors liv idag.
Eleven har goda kunskaper om forntiden, medeltiden och vasatiden. Hur människorna har levt, vad de har gjort, och viktiga personer från de olika tidsperioder. Eleven visar det genom att enkelt resonera, reflektera och argumentera vad som skiljer tidsperioderna åt och till viss del resonera över orsaker och konsekvenser till likheter och skillnader under dessa tidsperioder. Eleven visar och motiverar till viss del hur någon av tidsperioderna påverkar människors liv idag.
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: