Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturfest

Skapad 2020-06-08 11:21 i Hindby Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Som avslutning på vårt tema ”Resa jorden runt med lärvännerna” ska vi anordna en fest för barnen på avdelningen. Vi ska vara på förskolans gård med musik från olika kulturer, grillning, lärvännerna och mycket skratt.

Innehåll

 

 


1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 • Vad ska läras ut? Tillbakablick på hela vårterminen och reflekterar kring allt vi har lärt oss och fått uppleva tillsammans.

 • Varför? Det är avslutning för vårat tema och läsåret.

 • Hur ska undervisningen genomföras? På förskolans gård där barnen gör en utställning/vernissage av sina resor för alla på förskolan. Musik spelas under dagen från olika länder och bjuder in andra avdelningar att måla flaggor att hänga upp på gården. 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Barnen uppmuntras att berätta om de olika resmålen på sin vernissage för besökarna från de andra avdelningarna.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla.

 • Av vem? Pedagogerna på Kofi Annan.

 • Vad är målet med undervisningen?  Att uppmärksamma vad barnen har med sig för kunskaper och erfarenheter efter deras tema arbete.

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: