Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns möte med naturen

Skapad 2020-06-08 12:32 i 133321 Förskolan Paletten Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

I syfte att komma igång med praktiskt arbete kring barnens projektuppdrag arbetar förskolan på följande vis:

Tillsammans med barnen skall vi ta tillvara det barnen visar intresse för. Barnen får själva fotografera med digitala verktyg. Vi skriver ut bilderna, laminerar dem och placerar dessa på en central plats på förskolan. Detta ger barnen en möjlighet att själva och tillsammans med andra använda och reflektera över materialet när, hur och var de vill. Vi använder också materialet i den planerade undervisningen. Då tittar vi på bilderna i mindre grupper och reflekterar tillsammans. Vi tar fasta på vad barnen säger och vad de återkommer till. Vilka hypoteser ställer dem och vilka tankar väcks? Vi behåller de lärmiljöer vi har idag, då vi ser dem som rika, utvecklande och kreativa. De är också utformade efter projektet hållbar framtid.

 

Hur går vi vidare?

 Vi går på "spaning" med barnen och fotograferar det som de blir nyfikna på (djur, väderlek, vatten, något som växer...)  Detta dokumenterar vi sedan på förskolan.Vi fångar upp barnens intressen och utmanar dem i undervisningen genom att iscensätta planerade aktiviteter och tillföra material som luppar, förstoringsglas, färg, lera, projektor mm, samt låter vi barnen prova och undersöka vid flera tillfällen. Vi dokumenterar i lärloggar och/eller på annat sätt. Under september/oktober samlar vi ihop gruppens underlag/dokumentationer/lärloggar. Tolkar och analyserar: Hur, vad, när, vem och varför? Därefter formulerar vi en projektbeskrivning utifrån Hållbar framtid. Samt vad vi tycker barnen behöver få mer kunskap kring och vad de behöver vara med om. Exempelvis genom frågeställningar 

Vi bjuder in vårdnadshavaren till dialog kring barnens utforskande vid terminens föräldramöte 

 

Så här använder vi lärloggar: 

Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan. Vi lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en planerad eller spontan undervisning med ett syfte där barnens lärande blir synligt.

När en Lärlogg för grupp publiceras blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar vi Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: