Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt 2020

Skapad 2020-06-08 12:47 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Sammanställning av resultat av de kunskapskrav som behandlats denna termin.

Innehåll

Bedömning sker i undervisningen på olika sätt; både vid genomförandet av uppgifter och vid olika testtillfällen. Se respektive planering.

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris svenska 7-9

E
C
A
LÄSFÖRSTÅELSE
Eleven kan läsa skönlitteratur... Genom att göra...
...med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. ...enkla sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven grundläggande läsförståelse.
...med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. ...utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven god läsförståelse
...med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. ...välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven mycket god läsförståelse.
TOLKA OCH RESONERA - BUDSKAP OCH VERK
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra...
...enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
...utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
...välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
SKRIVA OLIKA TEXTER
Eleven kan skriva olika slags texter ..
...med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
SKRIVA BERÄTTANDE TEXTER
De berättande texter eleven skriver innehåller ...
...enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
...utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
...välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
SAMTALA OCH DISKUTERA
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med...
...enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
...utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
...välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
MUNTLIGA REDOGÖRELSER
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra...
...enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
...utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
...välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: