Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys/recension

Skapad 2020-06-08 13:42 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola F – 9 Historia
Hur är en film uppbyggd? Hur är dramaturgin? Hur beskrivs karaktärer? Finns det vändpunkter och viktiga scener?

Innehåll

Syfte

Formulera sig i skrift.

Analysera en film för olika syften.

Anpassa sitt språk efter syftet och mottagaren.

Följa språkliga strukturer och normer.

Konkretisering av mål

Ni kommer kunna skriva en filmanalys/recension.

Ni kommer kunna analysera och resonera om viktiga karaktärer och händelser i en film.

Arbetssätt

Vi ser en film och utifrån en mall kommer ni skriva en analys av filmen.

Bedömning

Texten bedöms enligt matrisen nedan.

Matriser

Hi
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Eleven kan skriva olika slags texter med (...) variation, (...) textbindning samt (...) fungerande anpassning till texttypen och språkliga strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Ny aspekt
Eleven kan visa (...) förståelse av budskap och resonera (...) om filmens viktigaste händelser och karaktärer.
grundläggande enkelt och till viss del
god utvecklat och relativt väl
mycket god välutvecklat och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: