Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck samhälle - Lag och rätt

Skapad 2020-06-08 13:55 i Vikaskolan Falun
Utifrån boken Upptäck samhälle.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Varför finns det lagar? Varför straffar vi brottslingar? Hur mår världens barn?

Innehåll

Mål och syfte

När du har arbetat med kapitlet om Lag och rätt ska du kunna besvara följande frågor:

 • Varför finns det lagar?
 • Varför straffar vi brottslingar?
 • Varför begår människor brott?
 •  Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet?
 • Vilka rättigheter har alla människor i världen?
 • Vilka rättigheter har man nationella minoriteterna i Sverige? 

 

Arbetets upplägg

Läsa texter gemensamt och/eller själva. Arbeta med uppgifter i arbetsboken. Diskutera kapitlets innehåll tillsammans. 

Arbetsområdet  avslutas med ett test för att se vad du lärt dig och kan om lag och rätt. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lag och rätt

Lag och rätt

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh  4-6   Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lagar
Du förklarar vad en lag är, var den bestäms och hur detta går till.
Jag beskriver skillnaden mellan en lag och en regel och berättar var lagar bestäms.
Jag beskriver skillnaden mellan en lag och en regel och berättar var och hur lagar bestäms.
Jag beskriver skillnaden mellan en lag och en regel och berättar var och hur lagar stiftas.
Rättegång och straff
Du berättar om hur en rättsprocess går till och vem som kan ställas inför rätta och ev. dömas.
Jag ger något exempel på vad som kan hända om man bryter mot lagen.
Jag ger några exempel på vad som kan hända om man bryter mot lagen och hur en rättegång går till.
Jag ger flera exempel på vad som kan hända om man bryter mot lagen och hur en rättegång går till.
Ord och begrepp
Du använder viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, samtala och skriva om ämnet (lag, lagstiftning, domstol, rättegång, brott, straff, kriminalitet, påföljd, böter, målsägare, förövare, försvarare, advokat, åklagare intern, kriminalvård, ungdomsvård, belastningsregister, skadestånd, vittne, stifta, rättsväsende, verkställande, dom)
Jag använder några begrepp genom att jag kopplar ihop begreppen med rätt förklaring.
Jag använder flera begrepp genom att säger begreppet när jag hör förklaringen samt använder mig av begreppen på rätt sätt.
Jag använder begreppen genom att jag kan förklara samt använda dem på rätt sätt.
Information och källor
Du söker information om ämnet från olika källor källkritiskt.
Jag söker information från någon källa och motiverar varför jag väljer just denna källa.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor utifrån trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: