Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarskola 2020 AL

Skapad 2020-06-08 14:27 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
För måluppfyllelse i matematik

Innehåll

Sommarskola – utveckla förmågorna metod och problemlösning
Eleven behöver repetera många delar i matten. 
Vårt talsystem
Fyra räknesätten
Potenser
Negativa tal
Procent
Algebra – balansmetoden och förenkla uttryck
Geometri – beräkna, omkrets, area och volym med hjälp av formelbladet

Hon behöver också arbeta med utveckla sin problemlösningsförmåga. I materialet hittar ni några problemlösningsuppgifter. Eleven behöver öva på att ta sig an uppgifterna i lugnt och ro, reflektera och prova sig fram till en lösning. 

Material:
Eleven har tillgodosetts material.

Bedömning och extra anpassningar:
Eleven visar att hon har förmågan att ta till sig nya metoder och lösa enklare problem. Denna elev behöver mycket repetition för att befästa kunskapen. Eleven har störst möjlighet att utvecklas och visa sina kunskaper när hon får kontinuerligt stöd i att tolka en uppgift och förstå den angivna informationen, men också genom att blir bekräftat och pushad genom arbetet. Visuellt stöd är ett bra verktyg för eleven att komma vidare in sina tankegångar. Den största utmaningen för den här eleven är motivation och självförtroende. Eleven låser sig tidigt i uppgiften på grund av en känsla av uppgivenhet som grundar sig dåligt självförtroende. Denne elev behöver utveckla ett tålamod i arbetet med matematiska utmaningar och att acceptera att det kan vara svårt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: