Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Europa

Skapad 2020-06-08 15:34 i T1-skolorna Linköping
Grundskola 4 – 6 Geografi
Under ett antal veckor kommer vi att arbeta med Europas Geografi. I slutet av arbetsområdet kommer vi också att arbeta med hållbar utveckling, då vi kommer att samarbeta med Tekniska verket och delta i ett projekt som heter "Bästa världen".

Innehåll

I detta arbetsområde innebär det att du efter avslutad kurs ska du:

·         Känna till att Europa delas in i fem stora regioner och veta vad som är utmärkande drag för regionerna

·         Kunna dra slutsatser kring hur det ser ut i naturen och var befolkningen bor eller vad de arbetar med

·         Förklara något om olika levnadsvillkor i Europa och några orsaker varför det är så.

·         Kunna namn och läge på Europas länder

·         Kunna namnge huvudstäderna i Europa

Ord och begrepp: klimatzon, naturtyp, naturresurs, råvara, export, import, statsskick, valuta, befolkning, arbete, jordbruk, industri

Arbetssätt

Genomgångar

Läsa texter om olika regioner i Europa

kartkunskap

Film

Skrivuppgift 

Examination/Bedömning: Jag kommer att bedöma hur du kan resonera kring och jämföra olika länder i Europa utifrån de geografiska begreppen vi har lärt oss. Även att du kan hantera en Atlas med förståelse för bl.a. vad färger och tecken betyder. Du kommer att få skriva ett arbete om två länder i Europa och göra jämförelse mellan länderna. Jag bedömer också din kunskap om Europas namngeografi.

Uppgifter

 • test

 • test

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: