Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 2-3

Skapad 2020-06-08 15:35 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Planering av ämnet idrott och hälsa för ht-19
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Ämnet idrott och hälsa i år 1-3 utgår från syftet av ämnet och det centrala innehållet för årskurserna 1-3. Vi blickar framåt mot kunskapskravet som finns i år 6. Vi kommer att jobba med nedanstående delar ur det centrala innehållet.

Innehåll

Innehåll

Du ska utveckla din förmåga att:

 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och aktiviteter
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsövningar
 • aktivt delta i lekar och enkla bollspel och följa dess regler
 • veta hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt
 • anpassa dina rörelser till olika miljöer
 • delta i samtal om upplevelsen av lektionen
 • vara trygg i vattnet, leka och doppa huvudet samt behärska simningens grundrörelser

Arbetssätt

Du kommer att få delta i:

 • lekar och idrotter och få lära dig dess regler
 • Dans
 • övningar som tränar din motoriska förmåga t.ex redskapsbanor
 • inne- och uteidrott under olika årstider.
 • lära dig hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt, så man inte skadar sig
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Vad kommer bedömas och hur ska du visa din kunskap?

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • aktivt deltaga i lekar och idrotter, ute och inne, utifrån bästa förmåga
 • Din kunskap i att orientera i närmiljön
 • samarbeta i laglekar och aktiviteter
 • utföra motoriska grundformer som t.ex. springa, hoppa och krypa
 • samtala och utvärdera innehållet i lektionen, din egen prestation
 • leka och röra dig i vatten samt din förmåga att behärska simningens grundrörelser

Lgr11

Syfte

Centralt innehåll

Centralt innehåll utifrån Lgr11 som är aktuellt i år 1-3.

Kunskapskrav

Kunskapskrav kopplade till det centrala innehållet i ämnet utifrån Lgr11.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Bedömningsmatris idrott och hälsa år 3

Rörelse

På väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Förväntade kunskaper för årskursen
grovmotoriska grundformer t.ex. hoppa, springa
klarar till viss del de grovmotoriska grundformerna
klarar de grovmotoriska grundformerna
sammansatta grovmotoriska grundformer i t.ex. redskap
klarar till viss del av sammansatta grovmotoriska grundformer
klarar sammansatta grovmotoriska grundformer
samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar till viss del av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar att samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
regler och instruktioner i lekar och idrottsaktivitet
klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
klarar att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter

Hälsa och livsstil

På väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Förväntade kunskaper för årskursen
samtala om upplevelser av: lek, hälsa, natur och utevistelse
svarar på direkta frågor om dina upplevelser och rörelseaktiviteter.
kan föra samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter

Friluftsliv och utevistelse

På väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Förväntade kunskaper för årskursen
lekar och rörelse i natur- och utemiljö
deltar till viss del i uteverksamhet i närmiljön
du klarar av att delta i uteverksamhet i närmiljön.
allemansrättens grunder
kan till viss del allemansrättens grunder
kan allemansrättens grunder
säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt
visar hänsyn och deltar på ett relativt säkert sätt
Ny aspekt
Orientering i närmiljön.
Klarar att ta sig till någon kontroll med hjälp. Behöver mycket stöd i att läsa kartan
Klarar att ta flera kontroller och förstår många karttecken.
Ny aspekt
Takt och rytm i Dans
Deltar till viss del, behöver påminnas om att vara aktiv och lära sig röreslerna till musiken
Deltar aktivt på dansmomenten och hänger med bra i takten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: