Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2020-06-08 15:49 i Spekerödskolan Stenungsund
Planering för sv för år 1, grundar sig bland annat på "nya" Nya språket lyfter.
Grundskola 1 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr11 Denna planering är skapad utefter det bedömningsstöd från skolverket som är obligatoriskt för år 1.

Innehåll

Kursplanens syfte och mål

 • Du ska fortsätta utveckla ditt intresse för bokstäver och det skrivna språket. 
 • Du ska lära dig bokstavsljuden och hur man ljudar korta ord. 
 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Ditt intresse för böcker ska öka.
 • Du ska träna på att samtala i grupp och lyssna på andra.
 • Du ska få tillfällen att utveckla din språkliga förmåga på olika sätt.
 • Du ska få möjlighet att reflektera över ditt lärande.

Undervisning/Arbetssätt

 • Vi kommer ha högläsning varje vecka ur kapitel- och bilderböcker.
 • Vi kommer att läsa både skönlitterära böcker, faktaböcker och böcker från olika kulturer.
 • Vi kommer att använda litteratur för att tillsammans diskutera handling, gissa fortsättning, måla bilder till boken, diskutera svåra ord/begrepp och sammanfatta det vi läst. 
 • Vi kommer att skriva olika typer av texter, som t.ex. serier, berättelser, faktatexter.
 • Vi arbetar med vårt läromedel ABC-klubben - Den magiska kulan.
 • Eleverna har tillgång till I-pads, ett verktyg vi kommer använda ofta till att träna skriftspråk, lyssna på bokstavsljud, skriva berättelser, skriva ord och texter mm. 
 • Vi kommer att arbeta med texter på olika sätt, enskilt och gemensamt. 

Du ska utveckla din förmåga att: 

TALA/LYSSNA/SAMTALA

 • uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav. 
 • Kunna återberätta om vardagliga händelser; vad du läst, lyssnat på, upplevt, sett och lärt. 
 • förstå instruktioner och utföra dem.
 • samtala i olika diskussioner.

LÄSA

 • känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
 • läsa enkla ordbilder t.ex. jag, du, kan, och, en, ett, men, har, är, inte osv. 
 • läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.
 • läsa och förstå en enkel instruktion

SKRIVA

 • skriva stora och små bokstäver (versaler och gemener).
 • använda stor bokstav och punkt i meningar.
 • skriva enkla texter till bilder.
 • använda Ipaden som ett verktyg i din språkutveckling. 

 BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER

 • berätta hur en saga/berättelse kan vara uppbyggd, början, handling och slut.
 • Känna till några svenska barnboksförfattare. 

Bedömning:

 • du kan de flesta stora och små bokstäver samt deras bokstavsljud.
 • du kan forma de flesta bokstäverna som du jobbat med.
 • du kan kombinera egna ord, texter och bilder.
 • du kan läsa en enkel mening och förstå innehållet. 
 • du kan skriva ditt för- och efternamn.
 • du kan läsa, skriva och stava enkla ljudenliga ord.
 • du kan skriva en enkel text med mellanrum mellan orden. 
 • du kan lyssna på och berätta om olika texters innehåll samt relatera till egna erfarenheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: