Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektuppstart Krokodilen HT 2020

Skapad 2020-06-08 15:52 i 123911 Förskolan Äventyret Stockholm Södermalm
Förskola
Projektuppstart hösten 2020 för Krokodilen med temat barns möte med naturen.

Innehåll

HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Innan sommarlovet skickades det ut en folder till alla vårdnadshavare på förskolan angående projektuppdraget för 2020-2021 där vi ska arbeta med en hållbar framtid. I folderns beskrivs vårt nya projekt och att vi önskade att barnen och vårdnadshavarna skulle vara delaktiga. Vi mejlade ut informationen en andra gång under planeringsdagarna i augusti som en påminnelse. Vi mejlade även ut informationen till de barn som ska börja hos oss den här terminen för att de skulle ha möjlighet att bli och vara delaktiga. 

Uppdraget är att välja ut något att ta med från naturen till förskolan eller ta med ett fotografi på naturen och dig själv. Det som alla har tagit med sig kommer vi att fortsätta utforska mer kring under läsåret.

Nu drar terminen igång och vi ska samla ihop det Krokodilfamiljerna har gjort/sett/upplevt, det de vill dela med sig av.


Varför har vi ett gemensamt och övergripande projektuppdrag på alla Södermalms kommunala förskolor?

Tanken är att skapa en röd tråd utifrån ett gemensamt projektuppdrag på de kommunala förskolorna på Södermalm. Uppdraget ska hålla oss samman och ge oss en vetskap om att vi alla arbetar tillsammans mot samma övergripande mål, vilket skapar vår gemensamma framtid. Vi på Södermalms kommunala förskolor arbetar alla tillsammans för att ge barnen kunskaper, förhållningssätt och engagemang i ett led att grundlägga förståelse för en hållbar framtid genom hela deras kommande liv och det är här vi lägger den viktiga grunden!

Med projektet "barns möte med naturen" kommer vi att tillsammans med barnen utforska många olika vägar genom den planerade undervisningen och den spontana undervisningen. Det kommer att leda oss till oanade platser, nya insikter och ge oss spännande samtal. Läsårets projektrubrik sätter fokus på barnens möten med naturen och naturvetenskap, vilket är spännande områden att upptäcka, undersöka och utforska tillsammans. 


Projektuppstart:

Under augusti/september kommer vi att samla in all projektmaterial som familjerna tar med sig. Vi har förberett en dokumentationsvägg och hyllor i det stora rummet med texten Barns möte med naturen. Vi har även satt upp en del inspirerande bilder och böcker angående naturen och djur som vi kommer att byta ut till barnens bilder och saker vart eftersom. Vi kommer att titta och reflektera kring materialet tillsammans vid exempelvis samlingar och i mindre grupper. Vi kommer att dokumentera vad som händer och vad som diskuteras under arbetets gång. Detta för att få fram vad barnen fastnar och intresserar sig för. Vi kommer att publicera inlägg i lärloggarna så att vårdnadshavare kan ta del av vad vi arbetar med. 


Hur går vi vidare:

Vi kommer att gå på utflykt med barnen och fotografera/plocka med oss det som barnen blir nyfikna på. Vi kommer att titta och reflektera kring materialet tillsammans. Vi kommer att dokumentera vad som händer under arbetets gång. Vi kommer även att publicera inlägg i lärloggarna så att vårdnadshavarna kan ta del av vad vi arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: