Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äpplets Projektplanering4b_Projektberättelse_Farsta_förskolor

Skapad 2020-06-08 17:04 i 185331 Förskolan Äppelgården Stockholm Farsta
Förskola

Innehåll

 

Projektberättelse

 

 Utifrån barns intresse och med tanken på att användningen av digitala verktyg har ökat dramatiskt under de senaste åren, tyckte vi att det var fundamentalt att inkorporera digitalisering i temaarbetet med barnen på Äpplet.  Förskolans läroplan belyser att tekniken ska vara med i undervisning för att utveckla kunskap, lärande och för att alla barn ska ges samma möjlighet till att utveckla digital kompetens (Lpfö98, 2018, s. 9).

 

Vi strävar efter att barnen ska ges möjlighet till att bli producenter av digital teknik och inte bara konsumenter; det vill säga att barnen ska bli en del av framtiden i skapandet av ny teknik.

 

 ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande” (Skolverket, 2018, s. 10).

 

I samtal med pedagoger framkommer att det är barnens nyfikenhet, utforskandet och lust att lära som leder dem i arbetet med barnen. Vi pedagoger är lyhörda och närvarande och kan därför vara uppmärskasamma kring barnens behov och intressen.  Vi uppmuntrar barnen att försöka själva vi tror och litar på barnen och dess förmåga att reflektera själva. Barnen ges stöd efter behov för att ha förutsättningar att lyckas, för att sedan bekräftas när de lyckas.

 

Val av projektarbete

 

Vi märkte att barnen var intresserade av att klä ut sig och lekte rollekar så som polis, doktor, brandman, osv. Bestämde vi oss tillsammans med barnen att ha temat yrken, där vi även introducerade barnen i programmering.

Vi har inkorporerat yrken som stort tema i alla våra aktiviteter.

 

Skapande

 

Barnen har fått möjlighet att rita, måla, klippa, göra kollage, rita tillsammans, osv

 

på ett lustfyllt sätt där de har haft, bland annat chansen att stimulera kreativa förmågan med varierade material. Barnen har utforskat kring färger, olika nyanser som uppstod när dom blandades olika färger, även vid ljus bordet.

Matematik

Barnen har fått möjlighet att utveckla grundläggande taluppfattning, de har bland annat övat på att se system och mönster i talsystemet. Barnen har fått räkna baklänges och lärt sig begrepp så som många, fler, flest, lika många, hälften, få, färre, färst, ingen, alla, varannan, första, andra, tredje, lång, längre, längst, hög, högre, högst, osv.
Vi pedagoger har övat på att barnen ska ha förståelse för samband mellan olika matematiska begrepp.

 

 Bygg- och konstruktionslekar

 

I bygg och konstruktion har barnen kunnat utrycka sina tankar, erfarenheter, kreativitet och fantasi. När barnen bygger får de kännedom av olika material, tekniker och även matematik. Och varför inte få chansen av att bygga en ”myrstack” byggt att plast. Barnen provade på att göra det, där de hade samtal om bland annat färger, storlek, tyngd, former, osv.

 

 Naturvetenskap

 

I vårt närområde finns mängder att upptäcka. Vi har Spanat efter spännande djurspår, växter, osv. Det var så Barnen upptäckte en myrstack i skogen. Vi tog bilder, samtalade, reflekterade och tittade på filmer om hur myror exempelvis arbetar. Barnen kom fram till att det inte var bara vi människor som arbetar, utan barnen förstod  att även (djur) myror arbetar tillsammans för att få ett fungerande myrstack. Något vi kunde konstatera var att barnen fick en helhetsbild om hur en myrstack var konstruerad. Myrstacken som syns är bara en liten del av hela djursamhället. Exempelvis att i myrstacken finns det tre olika slags individer: hanar, honor (drottningar) och arbetare.

 

Vi har samtalat kring olika begrepp så som larver, individer, drottning, Prinsessor, dvs. blivande drottningar, osv. 

 

Exempel av barnens teckningar av hur myrstacken är konstruerad

 

 

 

 

 

 

 

Myrstacken barnen hittade i skogen

 

Programmering

 

Vi har använt oss av både digital och analog programmering. Vi har jobbat med Blue-bot där barnen har haft möjlighet att prova på digital programmering (barnen fick programmera (roboten) Blue-bot att ta sig från punk A till punk B

 

De har fått instruktioner som de skulle följa, samt fått tänka själva hur de skulle ta sig fram.

Vi har arbetat med både robotar och olika programmeringsapplikationer där barnen fick möjlighet att lära sig både logiskt och kreativ tänkande. Genom programmering tränar barnen bland annat matematik på ett okonventionellt sätt, samt öva på att använda sig av olika strategier med samma eller olika resultat.

 

 

På förskolan används pedagogisk dokumentation med hjälp av reflektion med barnen som främsta verktyg, för att dokumentera barnens allsidiga utveckling och lärande. Materialet används även för reflektion i personal reflektionsmöte.

Vi har haft samtal och reflektion med barnen, där de har haft möjlighet att förklara var exempelvis en Polis gör, har också kunnat se filmer och även lite teater kring yrken.Pedagogernas utvärdering

Vi pedagoger har märk att barnen har ökar sina kunskaper om vad de olika yrkena innebär. Barnen trodde att poliser ”bara” jagade tjuvar och att bara män kunde vara poliser. Efter vi har undervisat kring ämnet, kunde vi konstatera att barnen hade ökat sina kunskaper om att poliser löser brott och hjälper allmänheten samt att både män och kvinnor kan bli poliser om de har genomgått polisutbildning. Utifrån programmering har barnen fått möjlighet att öva på logiskt/kreativt tänkande, samt att utveckla sin förståelse och förmågor kring begreppsuppfattning, symboler, följa instruktioner, föra och följa resonemang, osv. Vi har haft diskussioner och samtal med barnen där de har berättat hur rolig projektet har varit.  

Barnen dokumenterar själva

Barnen har fått möjligheter att visa vad som intresserade dem, och vad de tänkte om de olika aktiviteter vi genomförde. Barnen delade och visade sina teckningar, skisser och skapelse stolta för sina kamrater, och pedagogerna uppmuntrade dem och ställde frågor kring vad de hade gjort. Barnen har fått chansen att reflektera och analysera efter varje aktivitet.

Barnens reflektion kring projektarbete

”Det är jätteroligt att kunna mycket om myror”

”Robotar är bäst” ”jag älskar robotar” ” Myrstacken är inte liten, den är stoooooor” ”Jag älskar skogen och myror och alla djur, vi får inte trampa på småkryp” ”Vi får inte kasta skräp i skogen” ”Myror bor som i lägenhet, som jag” ”Det bästa med robotar är att man fick tänka själv och ändå komma fram till målet” ”Myror samarbetar ”teamwork” så som vi gör på förskolan” Det är roligt att man fick styra” ”poliser fångar inte bara tjuvar, jag vill bli polis” ”Doktor hjälper att vi blir friska när folk får corona” ”Hoppas myrorna klarar sig och ingen trampar på de”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: