Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser 8B2

Skapad 2020-06-08 19:04 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Kemi
Inom kemin är inte motsatsen till surt sött utan basiskt och är ett ämne varken surt eller basiskt så är det neutralt. Vi ska lära oss om olika ämnen som är sura och basiska och om hur vi tar reda på om dem är sura eller basiska. För att ta reda på om ett ämne är surt eller basiskt så använder man sig att en skala som kallas pH-skalan den går från 1-14. Sura och basiska ämnen påverkar människan på massor av olika sätt. Magsaften i magsäcken är ju t.ex. sur, men syror är som du kanske vet inte bra för tänderna. Hur hänger det ihop? Många rengöringsmedel är sura eller basiska, varför det? Även miljön runt omkring oss påverkas av syror och baser och då är det framförallt sura ämnen som påverkar skogar och sjöar på ett negativt sätt.

Innehåll

Målet är att lära er använda lämpliga begrepp för att resonera kring syror och baser, deras användningsområden och deras betydelse för samspelet mellan människan, naturen och samhälle

 

Kunna att basiskt är motsatsen till surt

Kunna vad som menas med neutralisation

Kunna ge exempel på syror som finns i livsmedel

Kunna vad en indikator är

Kunna ge exempel på pH indikatorer och vilka färger dessa har i sur, neutral och basisk lösning

Kunna vilka pH-värden som motsvarar surt, neutralt och basiskt

Kunna ge exempel på syror och baser i vardagen

Kunna namn och kemisk formel för de tre starka syrorna

Kunna berätta om starka syrors egenskaper och användningsområden

Veta att det finns joner och att dessa kan vara positiva eller negativa

Veta vilka joner som alltid finns i syror och i baser

 

Bedömning:

Hur ni planerar och genomför systematiska undersökningar på ett säkert sätt.

Begrepps- och resonemangsuppgifter

 

 

 

Matriser

Ke
Kemi syror och baser

Förmågan att använda kunskaperna i kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ställa frågor och bemöta åsikter
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustningen
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepsskunskaper
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Kemiska processer
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Användning
i vardagen och samhället
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: