Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 1 (Ht åk 2) Svenska

Skapad 2020-06-09 08:58 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med rubriker, sammansatta ord, alfabetet och bokstavsformer. Vi kommer även att arbeta med texter till själv-koppling, synonymer, vokaler samt att namn skrivs med versal initialt. Vi arbetar även med instruktioner, konsonanter, förutsägelse samt frågor på ytan, olika sätt att svara på frågor, göra om meningar till frågor, skriva frågetecken och skriva egna frågor. Vi kommer även att träna på att skriva dagbok, datum, månadernas namn och ordning.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med genom att:

- läsa i läseboken, Diamantjakten,

- arbeta i arbetsboken, Diamantjakten,

- arbeta i arbetsboken Nya forma språket,

- arbete och samtal i helklass och i grupp.

 

Bedömning sker genom:

- muntliga och skriftliga förhör,

- Skolverkets bedömningsstöd i läsning och skrivning,

- arbetet under lektioner, både enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Arbetsområde 1 (Ht åk 2) Svenska

Behöver träna mer
Uppnår målen
Vad är en rubrik?
Du kan förklara vad en rubrik är.
Frågor på ytan
Du kan förklara vad frågor på ytan är.
Vad är sammansatta ord?
Du kan förklara vad sammansatta ord är och ge exempel på minst 5 sammansatta ord.
Synonymer
Du kan ge exempel på synonymer till följande ord; obebott otäckt stirrade tala roligt
Vokaler
Du kan namnge de 4 hårda vokalerna.
Vokaler
Du kan namnge de 5 mjuka vokalerna.
Skriva meningar
Du kan skriva meningar som passar till bilder.
Skriva frågor
Du kan göra om meningar till frågor.
Datum
Du kan ge exempel på olika sätt man kan skriva datum på.
Veckodagar
Du kan skriva veckodagarna i rätt ordning.
Månader
Du kan skriva månaderna i rätt ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: