Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstarts Humlan HT 2020

Skapad 2020-06-09 09:33 i Tamburinen Haninge
Förskola
Humlan nu kör vi !!!

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Bygget av Brandbergens centrum. 

Syfte: Att barnen ska få fördjupa sig i sin närmiljö och vad som händer i närmiljön. Vi strävar efter att barnen ska få en relation till Brandbergen och värna om sin närmiljö. Att ge barnen möjlighet att få följa den förändring som Brandbergen står inför. 

Uppstartsfråga: Vilken relation har barnen till Brandbergens Centrum idag

Avdelningens egna värdeord: Skapa ett respektfullt förhållningssätt jämte mot varandra och våra gemensamma miljöer. Barns delaktighet och inflytande över verksamheten. 

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling:

Vi strävar efter att fortsätta arbeta kring boksamtal och att använda tecknande som ett språk för sig. Vi strävar efter att ha kontinuerliga reflektioner med barnen både i projektet och saker som rör övriga verksamheten. 

-Digitalt och ​ analogt:

Vi strävar efter att arbeta med barns egna bilder och fotografier. Vi strävar efter att använda de estetiska uttrycksformerna så mycket vi kan. 

-Normkritik och Normkreativitet:

vi stävar efter att alla barn ska kunna vara i alla miljöer och att tänka på gruppindelningar 

och att utmana barnens uppfattningar om kring könsnormer och stereotyper. 

-Barns rättigheter:

Vi kommer fortsätta sträva efter att barnen ska få vara så delaktiga som möjligt i att fatta beslut som rör dem och verksamheten. 

Gruppindelning: Vi strävar efter att dela in barnen i grupper och att eventuellt arbeta med de äldsta som en pilotgrupp som sedan inspirerar och får med sig resten av gruppen. 

Det här blir vårt observationsfokus: Förändringen i närmiljön och barnens intresse för bygg och konstruktion samt teknik. 

Så här dokumenterar vi:  Fotografier, filmer, anteckningar och barnens teckningar och bilder. 

Så här delar vi upp pedagoger: Vi kommer arbeta med att dela in barnen i mindre grupper. 

Material och miljöer vi erbjuder barnen: vi ska fortsätta med våran nuvarande miljöer och vänta upp de barnen som kommer upp från mindre avdelningar för att se vad som behöves ändras på

 

Tid. Planera tiden: vi kommer att fortsätta ha tisdagar och torsdagar som projektdag och onsdagar som utflykts dag 

Så här reflekterar vi:  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: