Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse Hagen

Skapad 2020-06-09 09:35 i 184421 Förskola Blombacka Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Hagens projektberättelse om projektet -Sagor och berättelser

Innehåll

 

Projektberättelse Hagen

 

Hur kan vi använda sagor och berättelser i syfte att utveckla barnens möjligheter till språkliga uttryck?

 Under vårterminen har vi arbetat med vårt projekt -Sagor och berättelser. Utifrån barnens intressen och förutsättningar valde vi utgångspunkt i böcker och berättelser för att främja barnens kommunikation, språk, fantasi och möjligheter till uttryck på olika sätt och med olika material. Vid undervisningstillfällena arbetade vi med barnen i mindre grupper för att alla barn skulle uppleva delaktighet och inflytande i projektet. Vi ville att alla barnen skulle få möjlighet att få komma till tals och bli lyssnad på. Grupperna med de yngsta barnen visade ett stort intresse för figurerna som kallas för Babblarna så detta fick bli vår utgångspunkt. De äldre barnen visade ett stort intresse för Babblarna men även för bokprat och återberättande därför blev deras projektdel att göra en egen saga med hjälp av olika figurer som de själva hade valt och med en inledning, händelse och avslut. Även andra sagor och figurer har väckt barnens intressen och har även de fått vara med i projektet på olika sätt. Genom observationer vi gjort under projektets gång har vi märkt att barnens intresse för böcker, berättelser och läsning på olika sätt har ökat. Till exempel tar de på olika sätt initiativ till att vilja höra en bok/saga, bläddra i böcker, lekläsa själv och för andra. Vi märker att barnen har ett rikare ordförråd och att tryggheten och kamratskapet har stärkts.

 

Skapande och olika uttrycksformer

Barnen har fått möjlighet att pröva olika estetiska uttrycksformer så som dramatisering och skapande i Hagens ateljé. Tillsammans med Babblarna har vi introducerat olika grundfärger samt grundläggande ateljematerial så som penslar, temperablock (färgpuckar), pennor, oljepastell och olika slags papper. Barnen har även fått utforska färgblandning.  Vårt ritbord har varit uppdukat med inspirationsbilder på Babblarna. Allt material finns alltid tillgängligt för barnen i Hagens ateljé. Tillsammans med enhetens ateljepedagog har barnen blivit introducerade för rödlera och grålera och olika tekniker som hör leran till.
 

   

 

 

Digitalisering

I undervisningen har vi använt oss av olika digitala verktyg. Den lilla roboten Bee-Bot programmerades av barnen för att hitta till Babblarnas hus. Projektorn har använts vid olika tillfällen för att förstärka våra undervisningsmiljöer. Vi har även använt projektorn för att visa på att det finns olika sätt att berätta en saga. För att kunna göra sina egna sagor har barnen fått bekanta sig med programmen power point och I-movie. 

 

 

 

 Språk

I projektet såväl som i förskolans utbildning i övrigt arbetar vi med barnen i mindre grupper. De får då möjlighet att använda och utveckla sitt språk samt lyssna, se och lära av varandra. I projektet har vi arbetat med olika sätt att berätta en saga på; genom att se på bilder och prata om dem, genom att läsa böcker, genom bokprat, genom digitala sagor i bokappen Ugglo, genom s.k. flanosagor och genom lek. De bekanta sagofigurerna har introducerat barnen till nya material och gemensamma erfarenheter att språka om. Barngrupperna har på olika sätt fått göra en egen bok. Tillsammans med babblaren Doddo har barnen pratatat om vad det innebär att vara en bra kompis och att sätta ord till olika känslor. På våra samlingar har barnen mött rim, ramsor och sånger. 

 

 

Matematik/teknik/bygg och konstruktion

I vårt sinnesrum har vi byggt hus till babblarna. Vi har använt oss av olika byggmaterial så som klossar, spegelklossar, plexiklossar och tyg. Vi har även använt projektorn och ficklampor för att utmana barnens utforskande. 

 

  

 

Naturvetenskap

 

De bekanta sagofigurerna har introducerat barnen till nya upptäckter och gemensamma erfarenheter att språka om.  Babblaren Dadda som står för naturvetenskap har fått följa med barnen på utflykt i naturen. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: