Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - friluftsliv

Skapad 2020-06-09 10:25 i Centralskolan Västerteg
Arbetet är baserat på centraltinnehåll och kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa med inriktning på friluftsliv och orientering.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Lektionerna i idrott och hälsa ska utveckla elevernas kunskap om hälsa och hur rörelse kan påverka hälsan. Att röra sig är en viktig del av våra liv och det ska förmedlas på ett positivt sätt.

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Dina mål idrott

 • prova på att orientera i känd terräng med hjälp av karta, samt kartans olika symboler och tecken
 • genomföra lekar, spel och idrotter utomhus och i skiftande terräng
 • kännedom om allemansrätten
 • samarbete och hänsynstagande i grupp

Undervisning

Vi kommer att arbeta med praktiska och teoretiska övningar i ämnet idrott och hälsa för att träna öva och utveckla din förmåga att röra dig allsidigt och skapa förståelse för vikten av fysiskaktivitet. Vi kommer att arbeta med allemansrätten och orientering. De teoretiska lektionerna kommer att ske i klassrummet. De praktiska lektionerna sker ute i skogen.

Bedömning

Detta bedömer du och jag

 • din förmåga att orientera i kända miljöer med hjälp av karta
 • dina kunskaper om allemansrätten, muntligt och skriftligt prov.
 • din förmåga att säkert bedriva och ta hänsyn vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna.

Friluftsliv och utevistelse

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunksapskrav i kursplanerna:

Uppgifter

 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa, Friluftsliv och utevistelse år 4-6

Långsiktiga mål

Utveckla förmåga att
Betyg E
Betyg C
Betyg A
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELS
Elevens förmåga att genomföra och anpassa sina rörelser vid utevistelse och friluftsliv.
 • Idh  4-6
Eleven deltar till viss del i organiserade utomhusaktiviteter och friluftsdagar under olika årstider.
Eleven deltar aktivt i alla organiserade utomhusaktiviteter och friluftsdagar under olika årstider.
Eleven deltar aktivt i alla organiserade utomhusaktiviteter och friluftsdagar under olika årstider samt förstå vikten av att vara ute i naturen.
Elevens förmåga att förstå allemansrättens innebörd.
 • Idh  4-6
Eleven har viss förståelse för allemansrättens grundläggande värderingar.
Elevens har förståelse för de rättigheter och skyldigheter som råder enligt allemansrätten och kan i enkla drag redogöra för dem.
Eleven har förståelse för de rättigheter och skyldigheter som råder enligt allemansrätten och kan på ett välutvecklat sätt redogöra för dem.
Elevens förmåga att orientera i den närliggande natur och utemiljö.
 • Idh  4-6
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig med hjälp av karta på skolgården och i skogen där eleven känner sig trygg. Eleven kan några vanliga karttecken.
Eleven orienterar med relativt god säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Eleven orienterar med god säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: