👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyans planering

Skapad 2020-06-09 10:45 i Förskolan Djurgårdsparken Kristinehamn
Förskola
Vi arbetar målinriktat med Språket, Matematik, Socialt samspel, Naturvetenskap/ Teknik

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö1

Tillgänglig utbildning social,pedagogisk och fysisk miljö.

Språkutveckling

Modersmål

Matematisk utveckling

systematiskt kvalitetsarbete 

Jämställdhet i förskolan

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolan

 

Vart är vi?

Våran barngrupp består just nu av 21 barn i ålder 3-5 år, vi är 3 pedagoger som bedriver den pedagogiska undervisningen på Lyan. På vår avdelning har vi 4 olika modersmål, Svenska, Arabiska, Ryska och Somaliska. Vi har en rymlig inne och utemiljö, samt närhet till skogen. 

 

 

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

 

Just nu visar barnen intresse för skapande, pussel, bygglek och rörelse samt familjen. 

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

 

Barnen vet vart materialet finns, kan plocka fram det de önskar själva starta en aktivitet.  Barnen har kunskap i att de kommer från olika länder och pratar olika språk. Barnen visar ett intresse för det skrivna språket och olika matematiska begrepp.

 

Vart ska vi?

 

 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Tillgänglig utbildning: Vi vill att barnen ska ges förutsättningar att få kännedom om, varandras kulturer och språk.

Språk: Barnen ska lära känna igen sitt förnamn och efternamn.

Under vårterminen har vi som mål att de äldre barnen även ska kunna skriva sitt namn. 5-åringarna kommer efter lunchen att ha en egen lugn stund med språket och matematik som fokus. 

Matematik: siffrorna 1-10. Begreppet stor och liten, lång och kort. 

Kvalitetsarbete: Barnen ska bli trygga i att dokumentera och presentera sina arbeten.

Tillgänglig utbildning: Vi utmanar barnen utifrån deras egen förmåga. Vi vill skapa en tillgänglig lärmiljö där barnen ska känna att de gör ett aktivt val av aktivitet utifrån sina intressen samt att stanna kvar i den aktivitet dom själva valt och känna meningsfullhet i det.

Hållbar utveckling/Naturvetenskap: Vi vill att barnen ska lära sig att värna om miljön och få kunskap om olika fenomen i naturen.  

Hur utmanar vi?

Vi vill utveckla barnens kunskaper inom området , VEM ÄR JAG? Min familj, vart och hur bor jag.

Vi ändrar om i vår innemiljö utifrån vår delvis nya barngrupp

Vad är vår förväntade effekt?

Stärka barnens självkänsla och ge dem en trygg grund och att stärka sin egen personlighet. Att alla barn ska våga uttrycka sin åsikt samt förmåga att lyssna på andras uppfattning.

 

Hur gör vi?

 

Hur ser vår miljö ut?

Just nu ser vi inte på avdelningen vad vi kommer att jobba med. Men under arbetets gång kommer det växa fram

olika dokumentationer och nya miljöer, ute och inne på förskolan.

 

 

Förhållningsätt? 

Vi pedagoger vill tillsammans med barnen utmanas och utforska våra olika mål.

 

Vilka material/aktiviteter behövs?

Väpplarna

Digitala verktyg

Färg/form

Samlingar

Dokumentationer

Gruppindelningar

Lekar

Bildstöd

 

Barnens funderingar och frågor?

 

Vem gör vad och när? 

Vi pedagoger ser till att ha material som barnen, behöver för att utforska det vi vill öka vårt kunnande om.

 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

 

Vad har vi gjort för att nå målen?

 

Matematik:

10 kompisarna

Räkna barn som vi omvandlade till ekvationer, i rutinsituationerna har vi en ständig matematisk dialog med barnen.

Tärningsspel med aktiviteter, pussel och annat lekmaterial.

Parbildning vid olika promenader, matte memory utomhus.

Familjen, hur många är vi? Dokumentation genom att rita sin familj och praktiskt genom att göra egen mobil av antalet i sin familj med ekollon.

I skogen har vi haft olika uppdrag, naturbingo, hämta ex antal saker, stor och liten, lång och kort.

Arbetsblad ( 5 årsgruppen) med olika instruktioner.

Vi mäter varandra med kapplastavar som vi också använt till mycket annan undervisning. Dokumenterar vår längd på golv och väggar med plast band. Vi använder meterstaven och gör decimeter maskar.

Filmer från UR mattelandet.

 

Språk:

Vi har plastat in allas för och efternamn och använt dem i samlingen där barnen har fått hitta sitt namn och plats.     I våra rutinsituationer utmanar vi ständigt barnen att utveckla sitt språk.

Vi har tränat att skriva våra namn bla i våra dokumentationer och uppmuntrat barnen att skriva sitt namn på tex egna teckningar.

Veckan bild. Barnen får berätta vad dom ser på bilden.

Presentation av sina dokumentationer.

Filmer från UR bokstavslandet.

Julkalender QR koder med olika sagor.

Bildstöd och pekkartor

 

 Tillgänglig utbildning:

I slutet av terminen gjorde vi trygghetkartor, som vi följde upp på våren med olika bilder på dagarnas aktiviteter, varje barn fick enskilt välja 2 aktiviteter av 6 som de tyckte mest om.

I januari fick vi resurs några timmar i veckan som är flerspråkig.

Vi har haft 2 brandveckor under läsåret.

Varierande innemiljö tex byta material regelbundet, utemiljö tex skogen varje vecka, utnyttjat kullen vid snö.

Bildstöd och pekkartor, stöd av Camilla

 

Hållbar utveckling/ NO:

Sparat och räknat fröer och bönor.

 Plockat och räknat blåbär i skogen som vi använde till paj och i yoghurten till frukost.

Tagit med oss natur material, ekollon, bark, pinnar, stenar ect. Mobiler till utekuben av naturmaterial.

Vi hittar saker som inte tillhör skogen som vi tar med oss och lägger på rätt plats.

Vi har en samling om sopsortering, ser olika små filmer från UR.

Skräp promenad, vi samlar skräp efter vägen och sorterar på återvinnings- centralen.

Filmer från UR Barr och pinne, Vad händer med återvinningen, Sopan

Årstidsträd, vi dokumenterar och följer ett träd.

Dokumentation av sopsortering

 

Hur blev det?

Genom att vi använt oss av Väpplarna som arbetsverktyg har vi hittat många olika arbetsmetoder inom alla våra fokusmål.

Utifrån barnens dokumentationer, teckningar, foton, pedagogernas veckoreflektioner och veckobloggar kan vi se ett tydligt lärande hos barnen i de olika fokus områdena.

En förändring är att vi fått en resurs vissa förmiddagar och det har varit till stort stöd för gruppen.

Våra 5-åringar har fått extra tid på tisdagarna och efter maten istället för vila och detta är en planerad undervisning.

 

 Matematiken

Vi ser att barnen fått ett ökat intresse för det matematiska, det ser vi genom att barnen söker bekräftelse hos oss pedagoger och att dom pratar i rätt termer i den dagliga verksamheten.

Språket

Vi har sett ett ökat intresse för bokstäver och läsning.

Alla barn känner igen sitt namn i skrift, de flesta femåringar skriver sitt namn och även flera av dom yngre.

I vardagen ser barnen bokstäver, symboler och påvisar för sina kompisar och oss pedagoger att det är deras bokstav. Dom ser även skillnad på bokstäver och siffror. De flesta barnen har på olika sätt vågat att presentera sina dokumentationer inför sina kamrater.

Tillgänglig utbildning

I två olika kartläggningar, dels genom trygghetskartan där barnen ser avdelningen fick barnen sätta glada och ledsna smileyasar och sedan tog vi fram olika bilder på vardagssituationer där barnen fick välja två olika bilder på det dom tycker är roligast. Detta gjorde vi med ett barn i taget så att vi fick en bra dialog och att dom inte skulle bli påverkade av sina kompisar. När vi förändrar våra lärmiljöer ser vi en annan utveckling i leken. Eftersom vi har bra lokaler på avdelningen har vi möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper vilket gör att det blir en lugnare lär miljö. För en lugnare lekmiljö har vi även delat upp gruppen så att några får gå ut.

Hållbar utveckling/No

Barnen är uppmärksamma när vi går på promenad om det ligger skräp efter vägen. Vi benämner sakerna vi dess rätta namn plast, metall mm. I våra dagliga situationer ser vi att barnen har fått en förståelse för olika material och hur de ska sorteras. Ur- filmerna om hållbar utveckling har barnen uppskattat och tagit till sig. I skogen får vi till alla våra fokusmål, vi ser en kreativitet hos barnen när dom använder materialet som en naturlig del i sin utbildning tex nu har jag hittat fem blåbär eller kort och lång pinne. Ämnet no har gått som en röd tråd genom hela läsåret, från frö till blomma och årstidsträdet.

Hur går vi vidare?

Utifrån den nya barngruppens intressen kommer vi att göra en grov/fin planering till hösten.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18