Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärderings- och analysmall hållbar utveckling

Skapad 2020-06-09 11:29 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Utvärderings- och analysmall för vecka 4 del 2

Innehåll

Utvärderings- och analysmall

 

Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

Vi planerade att  barnen dagligen skulle erbjudas olika rörelselekar ledda av pedagoger i klassrum antingen inne eller ute. Att vi skulle se ser mer rörelse och hälsoarbete  som ett naturligt förhållningssätt hos pedagogerna samt en ökad rörelse hos barnen.
Samt att 
 varje vecka låta barnen delta i någon slags odling med tillhörande process med ökad medvetenhet om sin egen insats samt vad som krävs för att det som odlats ska växa. Detta arbete planerade vi över en 8 veckors period med en utvärdering/analys efter fyra veckor och en till efter ytterligare fyra veckor.

Efter del 1 fyra veckor kom vi fram till detta:                                Det har vi verkligen gjort och särskilt flyttat klassrummet utomhus. Gården har aldrig tidigare varit så fylld av odling, musik, rörelse och högläsning som de senaste fyra veckorna. 

Efter del 2 ser vi att den röda tråden har fortsatt på samma vis under de senaste fyra veckorna. Barnen har fått följt odlingen ute, hjälpt till att vattna och sett blommornas blomster. Inne flyttade vi in alla växter till Myran för att underlätta att en ansvarade för att underhålla dom, med det och för att vi är så mycket utomhus tappade vi barn från hemvist Grodan att få följa på samma sätt. Det behöver vi ha i åtanke i nästa planering och genomförande.

Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

Våra mål och planering var att se mer rörelse, arbeta aktivt med hälsa, odla och följa växthus processer samt mer rörelse och återhämtning ex. vid en stund på filten med högläsning till. Genom vårt planerande , genomförande och engagemang kan vi se hur fler barn har kroppskontroll, följer med i musik och lättare gympapass, de utmanar sig själva i leken motoriskt och benämner planterar för att beskriva vad de gjort På Unikum finns dokumentation från dessa veckor, vi bygger detta på observationer, dokumentationer, samtal och reflektioner med barnen och personalen.. 

Under veckorna i del 2 som gått har vi fortsatt på samma sätt med detta arbete och bjudit in VH genom dokumentationen. Barnen har haft mycket med inflytande av val kring sånger, musik  och rörelselekar. Något som vi inte bestämde i förväg var hur mycket, vad, när och vem som skulle dokumentera (vilket vi gjort tidigare). Det har gjort att det inte varit självklart vilket vi tar med oss till nästa planering. 

 

Hur har barnens delaktighet sett ut?

Barnen har varit delaktiga i processerna att odla, fått önska och deltagit i val av musik och rörelse tidigare kända för dom och nya upplevelser. Vi har sett mycket stort intresse, nyfikenhet och många som nu är med, provar och vågar än tidigare. 

I del 2 ser vi en fortsatt utveckling hos fler men kom aldrig fram till att skapa val med kort för de utan verbalt språk, de flesta av våra barn kommunicerar nu både med språk och kroppsspråk så vi får dom delaktiga efter förutsättningarna. 

Hur går vi vidare?

Vi fortsätter kommande 4 veckor med samma planering i hållbar utveckling då vi kommer fortsätta utvecklas arbetet med att odla utomhus, utforska rörelse och musik på fler sätt och arbeta aktivt dagligen med hälsofrämjande arbete. 

Nu avrundar vi detta för läsåret och gör en ny planering för kommande läsårs prioriterade mål däribland hållbar utveckling och använde då detta arbete som grund samt tar med oss alla erfarenheterna. 

Utvärderingen genomförd av:

Sabina, 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: