Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser, i världen. Vt. 21

Skapad 2020-06-09 12:19 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Sårbara platser och naturkatastrofer
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Varför bor så många människor vid platser som kan vara farliga p.g.a. saker som händer i naturen? Vad är en naturkatastrof ? Var uppstår en naturkatastrof?

Innehåll

Varför?

Vad?

Hur?

Genom lärarledd genomgång, via filmer, diskussioner och grupparbete arbetar vi med detta arbetsområde. 

Bedömning?

 • Muntliga diskussioner.
 • Inlämningsuppgifter.
 • Prov.

 

Kommer isen att smälta på Arktis ? 

Arktis betyder " Björn "

Finns det några isbjörnar kvar ? 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar och olika förklaringar till dessa.
  SO  7-9
 • Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel skogsavverkning, jordbävning och vulkanutbrott. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  SO  7-9
 • Jordens klimat- och vegetationszoner. Hur klimatförhållanden påverkar människors levnadsvillkor.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  E 9
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
  SO  E 9
 • I samtal om globala miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: