Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall arbetslagskontrakt Aspuddens förskolor

Skapad 2020-06-09 12:33 i 223191 Förskolan Grågåsen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Datum: XX/XX/XX Arbetslag: XX

Innehåll

Inledning

När ni skapar ett arbetslagskontrakt ska ni använda er av denna mall. Döp om den i rubrikrutan till "Arbetslagskontrakt + er avdelnings namn" och byt bild. Lägg sedan till samtliga kollegor i arbetslaget, rektor och biträdande rektor som medredaktörer och spara. Redigera ingressen och fyll i datum samt namn på arbetslag/ pedagoger. När ni arbetat klart i dokumentet och har svarat på alla frågor kan ni radera all text som är rödmarkerad.

Arbetslagskontraktet syftar till att skapa en gemensam pedagogisk riktning för kommande läsår såväl som att skapa förutsättningar för ett gott samarbete i arbetslaget. Det syftar även till att ta fram ett gemensamt förhållningssätt till barnen och till att skapa tillgängliga undervisningsmiljöer. Arbetslagskontraktet lägger också grund till superstruktur-schemat som senare ska skrivas fram, då ni här tar fram ansvarsfördelning och grunden för vad barnen ska få möta i sin verksamhet.

 

Börja med att titta på Ann Pihlgrens föreläsning "Pedagogiska trädet förskola", för att få en gemensam uppfattning av olika undervisningsmiljöer.

Arbetslagskontrakt

Reflektera tillsammans kring följande frågor:

  • Vad är viktigt att vi är överens om för att vi få ett bra arbetsklimat i arbetslaget? Vad behöver vi inte vara överens om? Till exempel: Hur hanterar vi konflikthantering med barnen? Hur hanterar vi situationer när barn inte gör som vi vill?

 

  • Vilka förväntningar har vi på varandra för att samarbete, organisation, kommunikation och ansvarsfördelning ska fungera under kommande läsår i arbetslaget? Hur uppnår vi dem tillsammans? Till exempel: Jag förväntar mig en kommunikation med högt tak - detta uppnår vi genom att i våra samtal utgå från att den andra har barnens bästa i fokus.

 

  • Vilka undervisningsmiljöer ska vi sträva mot att erbjuda barnen i vår verksamhet? Till exempel:  Hur gör vi barnen delaktiga i utformningen av undervisningsmiljöerna? 

 

  • Vilka regler (inklusive tidsreglering) har vi - och varför? Vilka delar av dagen utgår vi från det barnen kommunicerar och uttrycker, vilka delar av dagen utgår från det vuxna anser bäst för barnen? Till exempel: När har vi utevistelse och när är vi inne?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: