Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall LÄRLOGG Aspuddens Förskolor

Skapad 2020-06-09 16:06 i Testförskola Aspuddens resultatenhet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Den här mallen är framtagen som stöd för ert arbete med att ta fram en lärlogg . Den beskriver hur en lärlogg kan utformas, vad den bör innehålla för att vara underlag för er pedagogiska dokumentation av undervisningen. Den innehåller även reflektionsfrågor som kan användas i arbetslaget.

Innehåll

Ni ska kopiera frågorna nedan till er avdelnings lärlogg. Börja med att spara innehållet i lärloggen. Därefter kopierar ni frågorna under rubriken "Pedagogers reflektioner" till rutan längst ner på sidan som heter "Reflektion - Bara för personal."

Lärloggen ska inte publiceras i Skolbanken.

När du skapar en lärlogg går det att koppla den till den undervisningsplan den utgår ifrån, detta gör ni i samband med att ni skapar lärloggen. När ni skapar lärloggen väljer ni också en passande etikett som hör ihop med innehållet. Lärloggarna kan vara individuella eller kollektiva, d.v.s antingen beskriva enskilda barns görande eller beskriva gruppens görande. Lärloggarna kan sedan publiceras för hela gruppen, enskilda barn eller för endast personal

 

Datum för undervisningstillfället: 

Undervisningsgrupp/antal barn: 

Pedagog/pedagoger: 

 

Vad har barnen fått vara med om under detta undervisningstillfälle?

 

Vad verkade barnen mest upptagna/mest intresserade av?

 

Hände något oväntat under undervisningstillfället? Vad ledde det till i så fall?

 

På vilket sätt dokumenterades undervisningstillfället? 

 

Hur återger vi dokumentationen till barnen för gemensam reflektion?

Ni ska kopiera frågorna nedan till er avdelnings lärlogg. Börja med att spara innehållet i lärloggen. Därefter kopierar ni frågorna under rubriken "Pedagogers reflektioner" till rutan längst ner på sidan som heter "Reflektion - Bara för personal."

Pedagogernas reflektioner: 

Hur skapades delaktighet för alla barn under aktiviteten?

Hur tänker jag/vi att platsen, materialet, gruppen, introduktionen av undervisningstillfället påverkade barnens möjlighet till lärande?

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

På vilka fler sätt kunde jag ha tänkt/gjort?

 

Vilka tankar och teorier gav barnen uttryck för under undervisningstillfället?

 

Hur utmanar vi barnen vidare?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: