Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och Livsstil 2020

Skapad 2020-06-09 18:36 i Malsta förskola Hudiksvall
En planering om rörelse för vårterminen 2016
Förskola
En planering för Björkhagen/Enbacken under hösten -20 där projektet Hälsa och Livsstil startas upp. Projektet handlar om att må bra, stimulera språket genom leken och att lära tillsammans

Innehåll

Nyfikenhetsfråga
Hur kan vi stimulera språket genom att leka och lära tillsammans?

Bakgrund
Barngruppen upplevs ha ett stort rörelsebehov och de visar uppskattning till promenader, utevistelse och rörelseaktiviteter. Barnen utforskar de olika miljöerna, olika relationer till varandra samt språket. Vi vill försöka skapa ett sammanhang där alla delar ingår och som barnen kan ta till sig på ett roligt och lustfyllt sätt.

Mål
Vi vill skapa en positiv inställning till en hållbar livsstil där rörelse, sociala relationer och språk ligger i fokus.

Metod
Vi kommer att jobba med:

 • Hållbar utveckling - grön flagg - skräppromenader - återvinning - rörelse

 • Promenader - Trafikvett - Utforska former, färger, mönster, skuggor

 • Utevistelse - gympa/yoga - språksamlingar
 • Värdegrund - känslor - relationer - gruppkänsla

 • Turtagning - gå på led

 • Ansvar - Samarbete

 • Motorik - Kroppsuppfattning - Koordination - Balans 

 • Språk - Bornholms samlingar - Dansa bokstäver/dansa en bok

 • Smartboard - samling - rörelse med dans

 • Skapande - till musik - i rörelse - med kroppen

Dokumentation
Barnen ska bli mer delaktiga i processen för dokumentationen genom att själva få fotografera och vara delaktiga i det vi delar på Unikum. Vi personal kommer att göra dokumentationsmallarna 1 och 2 samt 3 som finns tillgänglig för vårdnadshavare i avdelningars hall. Personalen kommer också kontinuerligt uppdatera Unikum - en glimt varje vecka. 

Utvärdering och uppföljning
Under tiden som vi har vår rörelse kommer vi att utvärdera tillsammans med barnen genom att reflektera med dem och följa deras intresse. Vi kommer göra en personalutvärdering under hösten avdelningsvis.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: