👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 5 (Vt åk 2) Svenska

Skapad 2020-06-10 08:21 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer starta med att lära oss om dialoger mellan personer och talstreck. Vi ska fortsätta öva på ordklasserna, bland annat verb, och hur vi böjer (komparerar) de. Vi kommer lära oss om grundtal och ordningstal. Händelseförlopp kommer vi fortsätta arbeta med samt att sökläsa i text. Lägesord kommer med samt övning att kunna läsa och följa instruktioner. Dessutom fortsätter vi arbeta med läsfixarna.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med genom att:

- läsa i läseboken, Diamantjakten,

- arbeta i arbetsboken, Diamantjakten,

- arbete i Nya forma språket,

- samtal i helklass och i grupp.

 

Bedömning sker genom:

- muntliga och skriftliga förhör,

- Skolverkets bedömningsstöd,

- arbetet under lektioner, både enskilt och i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Arbetsområde 5 (Vt åk 2) Svenska

Behöver träna mer
Uppnår målen
Talstreck/dialog
Du kan använda dig av talstreck och skriva en kortare dialog mellan minst två karaktärer.
Verbböjning
Du kan böja minst 10 verb från nutid till dåtid och vice versa.
Ordningstalen
Du kan våra ordningstal från första till tjugonde.
Lägesord
Du kan använda dig av lägesord för att beskriva var saker finns.
Instruktioner
Du läser och följer enkla instruktioner.
Instruerande text
Du kan skriva en instruerande text, exempelvis till en lek.