Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez nous 1,Kapitel 2a-2c

Skapad 2020-06-10 08:46 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Chez nous 1, kapitel 2a- 2c
Grundskola 4 – 6 Moderna språk - språkval
Du kommer att läsa om Karim och Alice som spelar memory. Du får lära dig: - en/ ett framför substantiv, un eller une - substantiv i bestämd form, le eller la - räkneorden 12- 20 - klockan, hela klockslag.

Innehåll

Vad ska du arbeta med

I 2A lär sig eleverna

  • några vanliga substantiv
  • obestämd artikel i singular(un/ une)
  • att säga j´ai i betydelsen " jag har)

I 2B lär sig eleverna 

  • Uttrycken il y a och c´est
  • hur man bildar plural av substantiv
  • bestämd artikel i singular (le/ la)

I 2 C lär sig eleverna 

  • hela klockslag
  • att fråga vad klockan är
  • räkneorden 13-20
  • några vanliga aktiviteter under en dag

Matriser

M2
Chez nous 1,Kapitel 2a-2c

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Lyssna och förstå
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Ny aspekt
Läsa och förstå
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter.
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i enkla texter.
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter
Ny aspekt
PRODUKTION OCH INTERAKTION Tala, samtala
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag talar. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag talar. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag talar. Jag kommenterar och redogör för innehållet på ett översiktligt sätt. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat.
Ny aspekt
Skriva
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag skriver. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag skriver. Jag bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
REFLEKTION KULTUR
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar på ett översiktligt sätt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Ny aspekt
STRATEGI
Jag kan använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av någon strategi vid interaktion.
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av några olika strategier vid interaktion
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av flera olika strategier vid interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: