Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippans förskola SKA N&V: Värdegrund 20/21

Skapad 2020-06-10 09:36 i Vitsippans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

Varför ska vi arbeta med detta?

Enligt Lpfö18 ska förskolan aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

Enligt Lpfö18 ska barnen ges förutsättningar att utveckla
- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
- förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
- respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

I början av varje höst startar vi med ett Kompistema, med hjälp av 10 små Kompisböcker, som löper på hela året. Vi pratar om människors olikheter och lika värde samt liv och död. På samlingar tränar vi på att alla får uttrycka sin åsikt och lyssna på varandra. Pedagogerna diskuterar värdegrundsfrågor med varandra för att inspireras i arbetet gällande värdegrund och värderingar. I början av höstterminen 2020 börjar vi implementera Barnkonventionen i utbildning och undervisning mer. 

Vi deltar i Skräpplockardagen för att uppmärksamma barnen på skräp i naturen, och har på förskolan sopsortering av matavfall och papper, med mera. Genom närheten till skogen utforskar vi tillsammans djur och växter genom att göra experiment och andra utforskande aktiviteter.


 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? 

Varför fick vi detta resultat?

Åtgärder för att förbättra utbildningen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: