Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippans förskola SKA Övergång och samverkan 20/21

Skapad 2020-06-10 09:36 i Vitsippans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Övergång och samverkan

Innehåll

Planering

Varför ska vi arbeta med detta? (gemensamt för alla från lpfö 18)

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

 

Hur arbetar vi? (gemensamt för alla från lpfö 18)

De äldsta barnen har sin gymnastik i Bråtenskolans idrottshall varje vecka. Under våren besöker pedagog från förskoleklassen förskolan och barnen i sin tur möter pedagogerna och de blivande kamraterna under ett tillfälle i förskoleklassens lokaler. Utöver detta kommer de att äta i skolans matsal någon gång och besöka förskoleklassens utegård vid flera tillfällen. Ansvarig förskollärare genomför ett avslutande samtal med vårdnadshavarna, där dokumentet "Förskola till förskoleklass - Generell överföring" färdigställs. 

 

Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

Vad har barnen/ vårdnadshavarna fått för möjlighet till förberedelse inför övergångar?

Hur har förskolan bidragit?

Varför fick vi detta resultat?

Åtgärder för att förbättra utbildningen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: